Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

IV SA/Wa 2058/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-02

w gospodarstwie F. O. świadczy również pismo męża - S. O. z dnia [...] kwietnia 1976r., skierowane do Naczelnika Gminnej Rady Narodowej w R. W powołanym piśmie S...
jest na te okoliczności jakichkolwiek dowodów. Bez żadnej podstawy ustalono też, że 'na gruntach leśnych nie są prowadzone żadne prace pielęgnacyjne'., Oceniając poziom produkcji...