Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

II SA/Kr 3/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-06

Do dochodów rodziny stanowiących kryterium dochodowe dla przyznania świadczenia pielęgnacyjnego określonego w art.17 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego s k a r g ę o d d a l a Skarżąca J.K. w dniu......2006 r. złożyła wniosek...