Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

III SAB/Wr 28/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-19

już strony w ewidencji, na dzień wydania decyzji. Skarżąca wskazała również, iż zagadnienie wstępne zostało już rozstrzygnięte dwiema decyzjami ostatecznymi, kończącymi...
, wskazując jako przesłankę zawieszeń konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, za jakie uznane zostało zbadanie zgodności z prawem dokonanego na wniosek skarżącej...

III SAB/Wr 14/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-28

warunkujących posiadanie statusu producenta rolnego. Pomiędzy rozstrzygnięciem w przedmiocie przyznania stronie płatności, a zagadnieniem wstępnym istnieje związek przyczynowy...
. 76 ze zm. )., W związku z rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego dotyczącego wpisu do ewidencji producentów postanowieniem [...] z dnia [...]. Kierownik Biura...

III SAB/Wr 9/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-28

organu, a 'zagadnieniem wstępnym' dotyczącym przyznania stronie skarżącej płatności rolnośrodowiskowej za 2007 r. będącej przedmiotem postępowania sądowego, to obowiązkiem...
a 'zagadnieniem wstępnym' dotyczącym przyznania skarżącemu płatności rolnośrodowiskowej za 2007 r. będącej przedmiotem postępowania sądowego, to obowiązkiem organu...

II GSK 381/10 - Wyrok NSA z 2010-05-18

przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy objętej skargą na bezczynność organu, a 'zagadnieniem wstępnym' dotyczącym przyznania skarżącej płatności rolnośrodowiskowej...
przyczyn (art. 36 k.p.a.), a w razie konieczności rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego postępowanie zawiesić (art. 97 § 1 ust. 4 k.p.a.), to jednak nie uczynił...

II SAB/Go 6/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

czego zachodzi konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. śledztwa dotyczącego wyłudzenia dopłat unijnych., Zawiadomieniem z dnia [...] marca 2013r...
decyzji w sprawie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego., W dniu 12 czerwca 2013 r. pełnomocnik skarżącej spółki wniósł zażalenie na postanowienie...

II SAB/Go 10/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-19

. Zdaniem organu konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. rozstrzygnięcia śledztwa dotyczącego wyłudzenia dopłat unijnych, uzasadnia zawieszenie...
oskarżenia z Sądu Okręgowego przeciwko m.in. M.C. oraz wspólnikom M Spółka jawna, tj. M.W. i S.M.. W związku z koniecznością uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, tj...

II SAB/Go 9/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-19

do płatności przez M.C.. Zdaniem organu konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. rozstrzygnięcia śledztwa dotyczącego wyłudzenia dopłat unijnych, uzasadnia...
., W związku z koniecznością uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, tj. wydania wyroku przez Sąd Okręgowy, postępowanie podlega zawieszeniu., M Spółka jawna...

II SAB/Go 11/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-13

z koniecznością uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. rozstrzygnięcia śledztwa dotyczącego wyłudzenia dopłat unijnych, postępowanie podlega zawieszeniu...
z koniecznością uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, tj. wydania wyroku przez Sąd Okręgowy, postępowanie podlega zawieszeniu., Zawiadomieniem z dnia [...] lipca...

II SAB/Go 12/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

tego postępowania. W związku z koniecznością uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. rozstrzygnięcia śledztwa dotyczącego wyłudzenia dopłat unijnych...
oraz wspólnikom M Spółka jawna, tj. M.W. i S.M.. W związku z koniecznością uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, tj. wydania wyroku przez Sąd Okręgowy, postępowanie...

II SAB/Go 7/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-27

. do 2011r. w zakresie obejmującym także grunty deklarowane do płatności przez J.B. wobec czego zachodzi konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj...
m.in. J.B. wobec czego wydanie decyzji w sprawie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego., W dniu 12 czerwca 2013 r. pełnomocnik skarżącej spółki wniósł...
1   Następne >   +2   4