Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

V SA/Wa 1134/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

Szefa Służby Celnej z dnia ... lutego 2013 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej; oddala skargę...
Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z ... listopada 2012 r., nr ... odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w Warszawie zawartej w wiążącej...

II SA/Wa 2081/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Szef Służby Celnej (dalej...
z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w L. z dnia [...] maja 2013 r...

II SA/Wa 1436/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-17

2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia dyscyplinarnego oddala skargę Decyzją z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] Szef Służby Celnej...
. z dnia [...] listopada 2006 r. o stwierdzenie nieważności orzeczenia dyscyplinarnego Naczelnika Urzędu Celnego w Z. z dnia [...] lutego 2006 r...

I OSK 2157/14 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Celnej z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia dyscyplinarnego oddala skargę...
z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia dyscyplinarnego., Wyrok został wydany...

V SA/Wa 717/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

Służby Celnej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej oddala skargę...
Dyrektora Izby Celnej w W. z [...] września 2011 r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w W. zawartej w wiążącej informacji taryfowej...

II SA/Wa 2091/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-02

[...] października 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Szefa Służby Celnej z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...] - oddala skargę...
- Pełnomocnik Z.R., złożył do Szefa Służby Celnej wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...], wydanej na podstawie art. 155...

II SA/Wa 2031/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-23

2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Szef Służby Celnej decyzją z dnia [...] sierpnia 2006 r. nr [...], wydaną na podstawie...
[...] czerwca 2006 r. nr [...], którą odmówił M. G. stwierdzenia nieważności decyzji Szefa Służby Celnej z dnia [...] września 2005 r. nr [...] oraz poprzedzającej...

II SA/Wa 111/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-05

[...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności - oddala skargę - Wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2006 r., skierowanym...
do Szefa Służby Celnej pełnomocnik A.A. - radca prawny W.L. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w R. z dnia [...] maja 2002 r...

II SA/Wa 1927/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-15

[...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Szef Służby Celnej decyzją z dnia [...] października 2010 r., na podstawie art. 138...
§ 1 pkt 1 i art. 127 § 3 K.p.a., utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z dnia [...] czerwca 2010 r., którą to decyzją odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji...

I OSK 759/07 - Wyrok NSA z 2008-04-23

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2007r., sygn. akt II SA/Wa 2031/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...
skargę M. G., na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia [...] nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał na następujący...
1   Następne >   +2   +5   +10   48