Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Łd 148/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-16

prac montażowych na stacji bazowej w K., instalacji okablowania strukturalnego, prac montażowo-budowlanych na stacji bazowej R., W ocenie organów podatkowych spółka...
, że dokumentuje ona także wykonanie prac modernizacyjnych na stacjach bazowych R. i R. Na podstawie okazane faktury nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, kiedy powstały...

I SA/Sz 603/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-21

. W trakcie tych czynności D potwierdziła, że w okresie wskazanym wyżej współpracowała z Firmą H. S. w zakresie pomiaru pól elektromagnetycznych na stacjach bazowych...
bazowej. Po wykonaniu usługi H. S. wystawiała fakturę VAT wraz ze sprawozdaniem z pomiaru pola elektromagnetycznego na danej stacji bazowej zgodnie ze zleceniem...

I SA/Łd 147/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-16

) faktura VAT nr.[...] z dnia [...] roku dotyczyła przebudowy stacji bazowej i wymiany okablowania w miejscowości R.; 5) faktura VAT nr.[...] z dnia [...] r. dotyczyła...
modernizacji stacji bazowej W.; 6) faktura VAT nr.[...] z dnia [...] r. dotyczyła okablowania i budowy stacji bazowej K.; 7) nr.[...] z dnia [...] r. dotyczyła instalacji...

I SA/Gd 323/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-09

w pomieszczeniach stacji bazowych. Jak ponadto zauważył organ, prace objęte zamówieniem zostały odebrane przez zleceniodawcę od 'E' Sp. z o.o. na podstawie protokołu odbioru...
złożonych przez tę spółkę wraz z dokumentacją źródłową, prace w szpitalu w [...] dotyczyły rozbudowy stacji bazowej na dachu szpitala polegającej na 'montażu i konstrukcji...

III SA/Wa 1516/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-29

[...] miejsc na należących do niej stacjach bazowych w celu umieszczenia tam urządzeń teletechnicznych. Udostępnienie miejsc odbywa się na podstawie umowy najmu, zgodnie...
faktury korygującej jest zmiana wartości czynszu za najem miejsc na stacjach bazowych, a która to zmiana spowodowana jest okolicznościami istniejącymi w dacie...

I FSK 1960/09 - Wyrok NSA z 2010-11-16

trwałych (stacji bazowych), których budowy następnie zaprzestaje ze względów prawnych (np. nieuzyskanie stosownych zezwoleń), biznesowych czy ekonomicznych. Ponosi więc wydatki...
z budową stacji bazowych. Zakupy miały służyć działalności opodatkowanej. Skarżąca zwróciła się z pytaniem, czy w tym stanie faktycznym od poniesionych wydatków...

I SA/Op 416/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-13

składa się z nadajników (tzw. stacji bazowych, BTS), z których każda pokrywa określony obszar zasięgiem (tzw. komórka, ang. celi). Umożliwia to bezprzewodowe prowadzenie...
rozmów i korzystanie z bezprzewodowego Internetu. Dzięki technice przełączania się pomiędzy stacjami bazowymi możliwe jest kontynuowanie rozmowy podczas przemieszczania...

I SA/Łd 727/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-27

wystąpienia do 6 operatorów z terytorium Ukrainy i 3 operatorów z Rosji z pytaniem, czy telefony o określonych numerach IMEI zostały rozpoznane przez stacje bazowe...
odmówiły przeprowadzenia dowodu poprzez zwrócenie się do ukraińskich i rosyjskich operatorów na okoliczność rozpoznania przez stacje bazowe numerów IMEI identycznych...

I SA/Łd 726/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-27

.. Odmawiając wystąpienia do 6 operatorów z terytorium Ukrainy i 3 operatorów z Rosji z pytaniem, czy telefony o określonych numerach IMEI zostały rozpoznane przez stacje bazowe...

I SA/Łd 725/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-27

z pytaniem, czy telefony o określonych numerach IMEI zostały rozpoznane przez stacje bazowe tych operatorów, organ drugiej instancji stwierdził, że nawet jeśli wywóz...
1   Następne >   +2   +5   +10   13