Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Sz 638/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-04

, bowiem ataki padaczki lekoopornej są nieprzewidywalne i wywołują groźne skutki dla jej zdrowia. Jednocześnie wskazał, że nie ubiegał się o specjalny zasiłek opiekuńczy...
. dodane zostało nowe świadczenie nazwane 'specjalnym zasiłkiem opiekuńczym', uregulowane szczegółowo w dodanym, na mocy art. 1 pkt 4 powołanej ustawy zmieniającej, art. 16a...

III SA/Kr 1287/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-19

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm...
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28...

II SA/Ke 715/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-10

wyłącznie do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych - zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia...
do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zapomóg...

II SA/Rz 72/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-17

nad matką, ale z całą pewnością od 1 lutego 2014 r. pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy na matkę w kwocie 520 zł miesięcznie. Zmiana świadczenia z tytułu sprawowanej...
. nr [...] o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 zł miesięcznie na okres od 1.11.2017 - 31.10.2018 wynika, że dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę...

III SA/Kr 336/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-13

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia...
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r...

IV SA/Po 197/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-10

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139...
. Przez utratę dochodu ustawa rozumie utratę dochodu spowodowaną: a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) utratą...

II SA/Sz 504/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-08-28

, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r...
o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym m.in. świadczenie rodzicielskie, alimenty na rzecz dzieci, zasiłki chorobowe. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przywołane...

I OSK 251/17 - Wyrok NSA z 2018-12-04

., Organ ustalił, że skarżący nie ubiegał się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi rodzicami., Organ podniósł...
z utrzymaniem rodziny skarżący uzyskuje dochód z prac dorywczych związanych z wykonywaniem remontów oraz zasiłku rodzinnego na S. W.. Prace dorywcze wykonywane są w godzinach...

III SA/Gd 227/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-10

, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r...
4 i 12, art. 9 ust. 1, 2, 4, 7 i 11, art. 10 ust. 3 oraz art. 18 ust. 5 ustawy stwierdziło, że ustalając prawo do zasiłku rodzinnego bada aktualny stan rodziny...

II SA/Rz 1023/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-08

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna...
, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się:, a) dziecka...
1   Następne >   2