Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

II OSK 2591/20 - Wyrok NSA z 2020-12-16

z rażącym naruszeniem prawa, przyznał od organu administracji na rzecz skarżącej sumę pieniężną w wysokości 500 zł, oddalił skargę w pozostałym zakresie i zasądził od organu...
stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznania od organu administracji na rzecz skarżącej sumy pieniężnej w wysokości 500 zł, przytoczył...

II OSK 2103/20 - Wyrok NSA z 2021-03-18

w przedmiocie rozpatrzenia odwołania 1. uchyla pkt II zaskarżonego wyroku i stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. w pozostałej części...
z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...]; (2) bezczynność, o której mowa w pkt 1 wyroku, miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz (3) zasądził od Szefa Urzędu do Spraw...

II OSK 1564/20 - Wyrok NSA z 2020-11-25

), stwierdził, że bezczynność, o której mowa w pkt 2. wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 3), oddalił skargę w pozostałym zakresie (pkt 4), zasądził od Szefa...
, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 4) przyznanie od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców sumy pieniężnej w wysokości...

II OSK 1370/20 - Wyrok NSA z 2020-11-25

), stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt III), oddalił skargę w pozostałej części (pkt IV) oraz orzekł o kosztach postępowania (pkt...
Cudzoziemców miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 4) przyznanie od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w wysokości 9.600,00 zł...

II OSK 1051/21 - Wyrok NSA z 2021-09-22

miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w pkt IV. przyznał od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rzecz skarżącego J. P. C. L. sumę pieniężną 1000 złotych; w pkt V...
, o stwierdzenie, że prowadzenie w niniejszej sprawie postępowania przed Organem odwoławczym nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, oddalenie wniosku skarżącego o przyznanie...

II OSK 2058/20 - Wyrok NSA z 2020-12-15

z rażącym naruszeniem prawa (pkt III), wymierzył Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców grzywnę w kwocie 500 złotych (pkt IV) oraz orzekł o zwrocie kosztów postępowania (pkt V...
odwoławczego nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Potwierdził, że 4 kwietnia 2019 r. skarżący złożył odwołanie. Zostało ono przekazane organowi odwoławczemu 18...

IV SAB/Wa 505/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

się bezczynności w rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w pkt 1; 3) stwierdza, że bezczynność, o której mowa powyżej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4) zasądza...
w niniejszej prawie postępowania odwoławczego nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu Szef Urzędu podkreślił, że wydanie decyzji przez organ...

IV SAB/Wa 511/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-04

, że bezczynność, o której w pkt 2 miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa, 4) oddala skargę w pozostałym zakresie, 5) zasądza od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rzecz...
z rażącym naruszeniem prawa;, 2) przyznanie Skarżącemu od organu sumy pieniężnej ewentualnie wymierzenie organowi grzywny,, 3) zasądzenie kosztów postępowania...

II OSK 2676/20 - Wyrok NSA z 2021-01-21

i przewlekłość nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. przyznaje od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rzecz N. P. sumę pieniężną w wysokości 600 (sześćset...
dopuścił się bezczynności w postępowaniu opisanym w punkcie 1. (pierwszym);, 3. stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4. przyznał od Szefa...

IV SAB/Wa 1154/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

[...] maja 2019 r., nr [...], 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rzecz skarżącego...
i stwierdzenie, że prowadzenie w niniejszej sprawie postępowania odwoławczego nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu organ wskazał, iż skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   36