Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

I SA/Wr 403/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-13

przez kontrahenta Strony pustych faktur, które to zalecenia zostały również w postępowaniu, do którego odnosi się wniosek o wznowienie uwzględnione. Przeprowadzono szereg...
, iż ustalenia w niej zawarte obligatoryjnie wiążą sądy i organy wyłącznie co do tego, że L. B. wystawiał na rzecz skarżącego puste faktury od 2007 r. do listopada 2011 r...

I SA/Wr 404/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-13

dowodowego celem weryfikacji tezy o wystawianiu przez kontrahenta Strony pustych faktur i które to zalecenia zostały w postępowaniu do którego odnosi się wniosek o wznowienie...
. B. części z 266 pustych faktur przypadało także na okresy rozliczeniowe objęte kontrolowaną decyzją Dyrektora IS za poszczególne miesiące 2008 r. Nie było to podważane...

I FSK 1722/14 - Wyrok NSA z 2016-03-04

pod wskazane normy. Zdaniem skarżącej, błędnie ustalono, że firmy P. O. i P. S. wystawiały na rzecz P.M. puste faktury, które nie dokumentowały realnej sprzedaży, a płatności...
. wystawiała firmie M. puste faktury i faktury nie dokumentowały realnej sprzedaży, a płatności były pozorne;, 2) na podstawie art. 174 pkt 1 P.p.s.a. naruszenia prawa...

I FSK 1253/13 - Wyrok NSA z 2014-06-27

postępowanie dowodowe wykazało, że podmioty te, uczestnicząc w łańcuchu podatników wystawiających tzw. puste faktury, podobnie jak Spółka 'M.', nie prowadziły działalności...
te, uczestnicząc w łańcuchu podatników wystawiających tzw. puste faktury, podobnie jak Spółka 'M.', nie prowadziły działalności gospodarczej i nie dokonywały sprzedaży towarów według...

I FSK 1778/14 - Wyrok NSA z 2016-05-12

i październik 1999 r. Podstawę wydania tej decyzji stanowiły ustalenia faktyczne, w świetle których podatnik wystawiał tzw. 'puste' faktury, dokumentujące sprzedaż...
należności z tytułu podatku od towarów i usług, a dotyczące wystawiania tzw. 'pustych' faktur na sprzedaż, co do których stwierdzono, że nie dokumentują rzeczywistego obrotu...

I GSK 1338/16 - Wyrok NSA z 2018-12-04

, w której prowadzenie przestępczego procederu polegającego na posługiwaniu się fałszywymi 'pustymi' fakturami uzasadniałoby wznowienie postępowania w sprawie ustalenia wysokości...
pochodzenia za pomocą posługiwania się 'pustymi' fakturami, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych nie oznacza, że dowody, na których podstawie ustalono...

FSK 640/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

naruszeniem powołanego przepisu organy podatkowe zastosowały go w odniesieniu do tzw. 'pustych faktur'., Ponadto wątpliwości Spółki budzi kwalifikowanie przez organy podatkowe...
do tzw. 'pustych' faktur /faktur nie odzwierciedlających rzeczywistego obrotu/ oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z zawieranymi...

FSK 642/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

wywodziła, że z rażącym naruszeniem powołanego przepisu organy podatkowe zastosowały go w odniesieniu do tzw. 'pustych faktur'. Ponadto wątpliwości budzi kwalifikowanie...
o podatku od towarów i usług do tzw. 'pustych' faktur /faktur nie odzwierciedlających rzeczywistego obrotu/, momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów...

FSK 644/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

, że z rażącym naruszeniem powołanego przepisu organy podatkowe zastosowały go w odniesieniu do tzw. 'pustych faktur'. Ponadto wątpliwości budzi kwalifikowanie...
o podatku od towarów i usług do tzw. 'pustych' faktur /faktur nie odzwierciedlających rzeczywistego obrotu/, momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów...

FSK 643/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

do tzw. 'pustych faktur'. Ponadto wątpliwości budzi kwalifikowanie przez organy umów zawieranych przez stronę skarżącą do umów leasingu finansowego i operacyjnego. Kwalifikacji...
. dotyczące braku możliwości stosowania przepisu art. 33 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do tzw. 'pustych' faktur /faktur nie odzwierciedlających rzeczywistego...
1   Następne >   +2   4