Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Po 296/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-17

Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] stycznia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 83, poz. 1717) ustalił...

II SA/Rz 938/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2009 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości I. stwierdza nieważność...
zabudowy jednorodzinnej osiedla przy ul. P. ustalił dla A. i E. S., właścicieli działki nr ewid. 5485 o pow. 0,1138 ha (KW Nr [...]) położonej w L., opłatę adiacencką z tytułu...

II SA/Bd 1358/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-29

2014 roku sprawy ze skargi P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
'u.g.n.) oraz uchwały Rady Miejskiej w K. Nr [...] z dnia [...] marca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat adiacenckich ustalił dla skarżącej P. K. opłatę adiacencką z tytułu...

II SA/Ol 890/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-01-13

Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej opłatę adiacencką oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]', Nr '[...]', Samorządowe...
ustalenia opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu decyzji Kolegium opisało ustalenia dokonane w sprawie. Jak wskazało, decyzją z dnia '[...]', nr '[...]', Prezydent Miasta...

II SA/Gd 587/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-05-29

. Z. i A. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 maja 2007 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
2007 r. ( nr [...] ), którą utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia 29 marca 2007 r. o ustaleniu I raty opłaty adiacenckiej w wysokości 30.906,00 zł ( po waloryzacji...

II SA/Po 295/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] stycznia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
. z dnia [...] kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń...

II SA/Wr 683/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2024-02-08

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 27 września 2023 r. Nr SKO 4111.18.2023 w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...
') utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy C. z dnia 25 lipca 2023 r. Nr GPI.3134.34.3.2022.MK ustalającą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w gminie...

II SA/Kr 623/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-25

20 marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. określa, że zaskarżona...
procentowych opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. ....Nr 625 poz. 4142) ustalił dla M.T. jednorazową opłatę adiacencką w wysokości 3 762,56 zł z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Wr 283/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-21

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem...
./ oraz uchwały Rady Miejskiej L. Nr [...] z [...]r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej /Dz.Urz.Woj. Nr [...], poz.[...]/ - Prezydent Miasta L...

II SA/Po 1014/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-23

Odwoławczego w P z dnia [...] października 2016 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
') oraz uchwały nr [...] Rady Gminy S. L. z dnia [...] lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej...
1   Następne >   +2   +5   +10   17