Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II SA/Ke 581/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-08-06

nieruchomościami (Dz. U. z 2015.782 t.j.), poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to jedyna prawna możliwość obciążenia właściciela nieruchomości...
, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po urządzeniu lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury...

II GSK 1148/16 - Wyrok NSA z 2016-05-19

nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782), poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Sąd podkreślił, że to jedyna prawna możliwość obciążenia...
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w S. oraz w sprawie dopłaty do opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków...