Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol

II SA/Go 293/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją administracyjną z dnia [...] grudnia 2008r nr [...], Burmistrz...
Rady Gminy i Miasta Nr XXVI 11/180/2000 z dnia [...] listopada 2000r. w sprawie: stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustalonej przy wzroście wartości nieruchomości...

II SA/Go 423/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. W dniu [...] lipca 2012 roku Wójt Gminy wszczął...
jej podziału na mniejsze działki., Decyzją z dnia decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 roku, znak: [...] ustalił dla P. G. i M.Z. (dalej: strona) opłatę adiacencką w wysokości 4.030...

II SA/Go 832/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-25

. sprawy ze skarg J.K. i W.K., Prokuratora Okręgowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala...
. 2603, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nr V/29/03 z dnia [...] września 2003 roku w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej ( Dz.Urz. Województwa...

I OSK 1276/10 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Mieszkaniowej '[...]' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
opłaty adiacenckiej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Na Spółdzielnię Mieszkaniową '[...]' w B., decyzją z dnia...

I OSK 617/09 - Wyrok NSA z 2010-02-22

Odwoławczego w Koszalinie z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 lutego 2009 r...
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (dalej opłatę adiacencką) położonej w Koszalinie nr ew. [...] i [...] obr. ew...

I OSK 1798/07 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

[...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: 1. zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo 2. rozprawę odroczyć 3. przedstawić składowi siedmiu sędziów...
. U. nr 153 poz. 1270 ze zm.), następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: 'Czy datą ustalenia opłaty adiacenckiej, o jakiej mowa, w art. 98a ust. 1 ustawy...

II SA/Op 452/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-22

Kolegium Odwoławczego w Opolu, z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że zaskarżona decyzja nie podlega...
Kolegium Odwoławczego w Opolu z [...], Nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Kędzierzyna - Koźla z [...], Nr [...] ustalającą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu...

I OSK 144/15 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Bochnia z dnia 26 września 2007 r. nr VIII/56/07 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego...
. na uchwałę Rady Gminy w B. z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

I SA/Po 422/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-04-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 18 marca 2022 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
[...] zawiadomieniem z dnia 16 czerwca 2015 r. poinformował skarżących o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

I SA/Wa 955/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-22

w W. z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia [...] marca 2007 r...
. nr [...] orzekającej o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: [...] z obrębu...
1   Następne >   +2   +5   +10   60