Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

I OSK 464/13 - Wyrok NSA z 2014-10-21

Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości...
ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przyjął następujące okoliczności...