Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

IV SA/Wa 1681/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

(opłaty pobierane za korzystanie ze środowiska naturalnego) oraz opłaty adiacenckie., Opłaty, podobnie jak podatki, pełnią przede wszystkim funkcję fiskalną, stanowiąc...
. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntu...

IV SA/Wa 1309/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

ze środowiska naturalnego) oraz opłaty adiacenckie. Opłaty, podobnie jak podatki, pełnią przede wszystkim funkcję fiskalną, stanowiąc źródło dochodów budżetowych (patrz...
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntu leśnego - oddala...