Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II SA/Gl 1456/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-21

Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] r...
administracyjne w sprawie ustalenia i pobrania opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości nr 1., Organ po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania, przygotowaniu...