Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Łd 984/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-22

oraz 2 kanały wentylacyjne. Jeden z kanałów wentylacyjnych obsługuje kotłownię, której czynnikiem grzewczym jest olej opałowy, drugi zaś rozbudowaną część sklepu. Zakres...
ogrzewania wraz z grzejnikami i kotłem na paliwo płynne o mocy 35 kW, którego nośnikiem energii jest olej opałowy, zasilającej część rozbudowywaną sklepu wielobranżowego i część...

II SA/Ol 1397/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-09

wychwytującej olej opałowy; brakuje nawiewu do pomieszczenia kotłowni. W celu doprowadzenia kotłowni do stanu zgodnego z prawem należałoby zwiększyć jej powierzchnię, co wiązałoby...
tego rodzaju robót budowlanych wiązałoby się z rozbiórką warstw podłogowych oraz demontażem zbiornika na olej opałowy i kotła. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości...

II SA/Łd 714/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-15

tego wynika bowiem jednoznacznie, iż w budynku, w którym zainstalowany został kocioł na paliwo stałe bądź olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 2000 kW...
, nie jest możliwe jego użytkowanie w sposób odmienny aniżeli właśnie kotłownia., A contrario, budynek, w którym znajduje się kocioł na paliwo stałe lub olej opałowy o łącznej...

II SA/Bk 797/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-01-24

zrealizowanego przez skarżących, powinno być z własnego źródła ciepła na paliwo proekologiczne (gaz, olej niskosiarkowy, elektryczne). Obecnie obowiązujący miejscowy plan...
na tym terenie do ogrzewania innego rodzaju paliwa proekologicznego niż gaz, olej niskosiarkowy, energia elektryczna., W wywiedzionej do sądu administracyjnego skardze...

II SA/Wr 36/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-17

na paliwo stałe lub olej opałowy, powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew...

II SA/Po 157/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-06

olejem opałowym i zbiornik ciśnieniowy pary wraz z instalacją rurową pary technologicznej oraz podziemny zbiornik do gromadzenia ścieków usytuowany wewnątrz hali...

VII SA/Wa 262/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

), dopuszczając wprowadzenie jako paliw gazu i oleju opałowego (§ 46 ust. 2 pkt 3 lit. b mpzp). Określając wymagania wynikające z potrzeb kształtowania publicznych mpzp dopuścił...

II SA/Po 132/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-28

z rozbiórką innego obiektu budowlanego znajdującego się na działce nr [...], tj. magazynu oleju opałowego, i nie może być uznane za wiążące w niniejszej sprawie...