Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Skarżony

VI SA/Wa 1349/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-26

15.000 zł z powodu nieprzeznaczenia przychodu ze sprzedanej działki na cele mieszkaniowe. Pozwana nie wykonała swej części zobowiązania w terminie przewidzianym w umowie...
notarialnego, a roszczenie zostało ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Założenie, że umowa, która pod względem treści odpowiada hipotezie art. 9...