Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 3342/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-11

podatkowego. Zdarzeniem tym jest np. osiągnięcie dochodu, przychodu. Zobowiązania tego typu powstają automatycznie, bez względu na zamiar i wolę podatnika. Jedyną przesłanką...
ujawnienia przez organ administracji jego woli w przyznaniu lub odmowie udzielenia koncesji, wola ta musi zostać przez organ koncesyjny wyraźnie i jednoznacznie...