Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Lu 235/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-26

też zarzut strony, co do braku analizy przychodów Spółki, czy nieustalenia praktyk rynkowych w gastronomi uznać należy za chybiony. Zgodzić się należy z podatnikiem...
, ale także może wiązać się z ujęciem tych operacji w wartościach (obrotu, przychodu, kosztów uzyskania przychodów) nierzeczywistych, czyli niezgodnych ze stanem faktycznym, jaki...