Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

I OSK 2097/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2005, w tym również aktu notarialnego z dnia 28 września 2004 r., który ujawnia jej dane osobowe w powyżej określonym...
, a na włączenie tego dokumentu jako dowodu Dyrektor UKS nie otrzymał zgody Naczelnika Wydziału Kontroli Nieujawnionych Źródeł Przychodów. Wnioskodawczyni wniosła o wydanie...

I OSK 2265/14 - Wyrok NSA z 2015-12-10

kontrolne w przedmiocie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. Wśród dokumentów zgromadzonych w toku tego postępowania (akta...
zgromadzone w toku postępowania w stosunku do E. K. w zakresie dochodów, nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r., W ocenie Sądu, zasadnie GIODO uznał...

II SA/Wa 1338/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-17

, która jest siostrą K.K. postępowanie kontrolne w przedmiocie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. Wśród dokumentów...
w zakresie dochodów, nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r., W ocenie Sądu, zasadnie GIODO uznał, że omawiany akt notarialny, jako znajdujący...

II SA/Wa 1443/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

jako dowodu Dyrektor UKS nie otrzymał zgody Naczelnika Wydziału Kontroli Nieujawnionych Źródeł Przychodów., Wnioskodawczyni wniosła o wydanie decyzji administracyjnej...
w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. i wobec Spółki, której jest członkiem zarządu, nosi w ocenie Sądu znamiona nadużycia prawa. Ustawa o ochronie danych osobowych...

II SA/Wa 1857/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-10

o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2003 i 2004. Dotyczyły one rzetelności deklarowania dochodu i podatku dochodowego, zarzutu pozorności umów cywilnoprawnych...

II SA/Wa 1671/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

tych postępowań była m.in. kontrola dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2003 i 2004. Postępowanie [...] jest obecnie zawieszone, natomiast...
(przychodów) za lata 2003 i 2004, oświadczenia o poniesionych wydatkach w latach 2003 i 2004, oświadczenia o stanie majątkowym na dzień 1 stycznia 2003 r., 31 grudnia 2003...

II SA/Wa 1672/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

tych postępowań była m.in. kontrola dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2003 i 2004. Postępowanie [...] jest obecnie zawieszone, natomiast...
w szczególności informacje o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów (przychodów) za lata 2003 i 2004, oświadczenia o poniesionych wydatkach w latach 2003 i 2004...

II SA/Wa 2216/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-20

(jeśli rekomendował), nazwę pracodawcy, zatrudnienie (rodzaj umowy), przychód miesięczny netto, źródło przychodu, ilość osób pozostających na utrzymaniu, stan cywilny...
pożyczkę (jeśli rekomendował), nazwę pracodawcy, zatrudnienie (rodzaj umowy), przychód miesięczny netto, źródło przychodu, ilość osób pozostających na utrzymaniu, stan cywilny...

II SA/Wa 2468/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-20

pracodawcy, zatrudnienie (rodzaj umowy), przychód miesięczny netto, źródło przychodu, ilość osób pozostających na utrzymaniu, stan cywilny, wykształcenie, hasło do profilu...
miesięczny netto, źródło przychodu, ilość osób pozostających na utrzymaniu, stan cywilny wykształcenie, hasło do profilu klienta na [...]. Wskazano, że jeśli którekolwiek...

II SA/Wa 2230/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-20

, nazwa pracodawcy, zatrudnienie (rodzaj umowy), przychód miesięczny netto, źródło przychodu, ilość osób pozostających na utrzymaniu, stan cywilny, wykształcenie, hasło...
(jeśli rekomendował), nazwę pracodawcy, zatrudnienie (rodzaj umowy), przychód miesięczny netto, źródło przychodu, ilość osób pozostających na utrzymaniu, stan cywilny wykształcenie, hasło...
1   Następne >   3