Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

I SA/Bd 621/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-10-14

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2006 postanowił zwolnić skarżącego od kosztów sądowych I SA/Bd 621/09, UZASADNIENIE...
gospodarstwa domowego wynoszą 3249 zł. Uzyskiwane nieregularnie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej utrzymują się na poziomie od 2000 do 3500 zł. Wnioskujący...

FSK 2253/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

uzyskania przychodów z umów o dzieło, zawartych przez podatniczkę z Marią Ć., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkolenia Kadr 'A.'. Stwierdzono, iż podatek...
dochodowy od wypłat wynagrodzenia z tych umów został pobrany przez płatnika w wysokości 20 procent należności, pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości 50...

III RN 133/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-05

kosztów w stosunku do przychodów uzyskanych na podstawie pięciu umów o dzieło zawartych przez Piotra Dz., wskazując w szczególności na to, że: po pierwsze - umowy...
dochodowym od osób fizycznych stawka kosztów w wysokości 50 procent w stosunku od uzyskanego przychodu ma zastosowanie tylko do przychodów twórców, które stanowią...

III SA 73/01 - Wyrok NSA z 2002-07-09

przez podatników mających siedzibę lub zarząd za granicą przychodów m.in. z praw autorskich lub pokrewnych z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych...
się wysokości 20 procent przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem będącym siedzibą podatnika stanowi inaczej., W związku...