Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 101 i 101a ustawy o samorządzie gminnym) X

II SA/Wa 1626/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z zasobu [...]

IV SA/Po 1215/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kwilcz w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Gl 892/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie: skargi na uchwałę rady miasta w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej

IV SA/Gl 691/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie stawek czynszu za gminne lokale użytkowe

III SA/Po 98/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

II SA/Lu 569/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej

II SA/Kr 1184/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

II SA/Łd 959/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obszaru Miasta K.

II GSK 1540/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy D. w 2007 r.

II SA/Sz 1170/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi H. N. na zarządzenie Wójta Gminy Darłowo w przedmiocie zatwierdzenia postępowania konkursowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100