Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie X

II SA/Wr 603/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 199/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1866/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1867/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1840/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1888/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1902/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 117/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 474/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

IV SA/Po 159/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-10

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   100