Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

IV SA/Wa 32/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-23

[...] października 2005 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z zakresu ochrony konserwatorskiej - skargę oddala - Minister Kultury...
z dnia [...] czerwca 2005r. uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem...

IV SA 2515/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-12

. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku mieszkalnego i gospodarczego 1. uchyla zaskarżone postanowienie i utrzymane nim w mocy...
[...] Wojewódzkiego [...] Konserwatora Zabytków w B., postanowił 'uzgodnić projekt decyzji odmawiającej M.O. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na realizację budynku...

I SA/Wa 645/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-08

roku, nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania inwestycji postanawia umorzyć postępowanie sądowe. I SA/Wa 645/04, UZASADNIENIE, Minister Kultury...
Zabytków w K. z dnia [...] marca 2003 r., nr [...], uzasadniające decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr ewid. [...] w B. przy ul...

IV SA 2476/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-04

[...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu . uchyla zaskarżone postanowienie Ministra Kultury Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] czerwca...
projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na ustawieniu tymczasowego pawilonu - całorocznego punktu gastronomicznego na działce...

IV SA/Wa 1621/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-13

2005 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - skargę oddala - J. W. wniósł do Urzędu Miasta L. o ustalenie warunków zabudowy...
przesłał projekt decyzji o warunkach zabudowy., [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2005r. - na podstawie art. 6 ust. 1, art. 89 pkt 2...

II OSK 264/06 - Wyrok NSA z 2007-01-30

Kultury z dnia [...] września 2003 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia przez organ konserwatorski projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oddala...
. Nr [...] uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie Galerii Handlowo-Usługowej 'M.' - uchylił...

II OSK 458/05 - Wyrok NSA z 2006-01-26

. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę kasacyjną W postępowaniu wszczętym wnioskiem D. B. o ustalenie warunków zabudowy...
projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., W uzasadnieniu swej decyzji z dnia [...] czerwca 2003 r. Konserwator Zabytków podkreślił, iż przedmiotowy...

IV SA 3349/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-29

ze skargi Kancelarii [...] na postanowienie Ministra Kultury z dnia [...] lipca 2003r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy...
2003r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie garażu wolnostojącego...

IV SA/Wa 716/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-14

2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
w sprawie uzgodnienia ze stanowiska konserwatorskiego projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji trasy tramwajowej...

IV SA/Wa 134/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-05

na postanowienie Ministra Kultury z dnia [...] października 2004 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżone postanowienie i utrzymane nim w mocy...
2004 r., którym nie uzgodniono przedstawionego projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji wielofunkcyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   13