Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

II SA/Go 251/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-12

zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2004 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz poprzedzającą...
. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza z dnia [...] lipca 2004 r. nr [...] był Burmistrz. Prokurator...

II SA/Ol 282/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-31

planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania...
7 lipca 1994r. Prawo budowlane - nakazał M. L. rozbiórkę budynku gospodarczego wybudowanego w warunkach samowoli budowlanej w miejscowości N., gmina O. (działka...

II SA/Kr 175/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-18

mają określić szczegółowo warunki finansowania i realizacji inwestycji. § 7 zawiera zobowiązanie nałożone na Wójta do wnioskowania o dotację ze źródeł krajowych oraz środków...
z mieszkańcami, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i te umowy maja określić szczegółowo warunki finansowania i realizacji inwestycji., Zgodnie...