Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 1862/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-29

Kontroli Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej...
z dnia [...] kwietnia 2009r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia...

III SA/Wa 611/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-29

z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy...
w mocy swoją decyzję z [...] września 2005 r., odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli...

III SA/Wa 2624/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-20

Kontroli Skarbowej z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług...
ostateczną., Pismem z dnia [...] lipca 2004 r. strona wystąpiła do GIKS z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] maja 2003 r., w którym powołała jako podstawę...

III SA/Wa 2622/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-20

z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług oddala skargę...
się decyzją ostateczną., Pismem z dnia 2 lipca 2004 r. strona wystąpiła do GIKS z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] maja 2003 r., w którym powołała...

III SA/Wa 2623/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-20

z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług oddala skargę...
wystąpiła do GIKS z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] maja 2003 r., w którym powołała jako podstawę do stwierdzenia nieważności art. 247 § 1 pkt 2...

III SA/Wa 2203/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-26

Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku...
o stwierdzenie nieważności wyniku kontroli z dnia [...] marca 1996 r. Nr [...] wydanego przez Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w O., na podstawie...

III SA/Wa 2227/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-19

Kontroli Skarbowej z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w przedmiocie...
., Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] lipca 2007 r. umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA/Wa 2519/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-17

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
. o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. (dalej określanego: 'Dyrektor UKS') z dnia [...] września 2004 r., skierowanej do Miejskiego...

III SA/Wa 1320/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-14

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej zobowiązanie...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora UKS w L., jako wydanej...

III SA/Wa 1654/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-08

. Finansów z dnia [...] lipca 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług...
za miesiące VI, VII, VIII, IX, X 1999r. oddala skargi III SA/Wa 1654/04, Uzasadnienie, T.B. pismem z dnia 26 stycznia 2004 r. zażądał stwierdzenia nieważności pięciu...
1   Następne >   +2   +5   +10   37