Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

I OSK 1142/10 - Wyrok NSA z 2010-12-16

. R. na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada 2009r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej równoważnik...
Okręgowego Służby Więziennej w S. o stwierdzenie nieważności swojej decyzji z dnia [...] lutego 2005 r., nr [...], mocą której uznał, że M. R. spełnia warunki do otrzymywania...

I OSK 138/09 - Wyrok NSA z 2009-09-30

[...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 23 września...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, oddalił skargę., Z uzasadnienia wyroku wynika, że Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie decyzją personalną nr [...] z dnia...

I OSK 1579/12 - Wyrok NSA z 2013-09-04

Warszawy na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] sierpnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony...
, na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] sierpnia 2011 r., nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną...

I OSK 1061/12 - Wyrok NSA z 2012-11-30

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach...

I OSK 278/10 - Wyrok NSA z 2010-07-20

Więziennej z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego oddala skargę...
Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] czerwca 2009 r. [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego...

I OSK 1871/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Warszawy na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w Warszawie z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
nią w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...

I OSK 1335/10 - Wyrok NSA z 2011-01-20

. W. na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa...
decyzję organu I instancji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego., Wyrok zapadł...

I OSK 1810/06 - Wyrok NSA z 2007-12-21

w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 22 sierpnia...
nie wskazał w uzasadnieniu przedmiotowego aktu, co w świetle art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. mogło stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu skarżącemu...

I OSK 867/10 - Wyrok NSA z 2010-11-03

Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej uprawnienie do równoważnika pieniężnego...
Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku z dnia [...] lipca 2009 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej uprawnienie do równoważnika pieniężnego...

I OSK 84/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-02

stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego i zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego postanawia: 1...
[...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak mieszkania i zwrotu pobranego równoważnika., Powyższe...
1   Następne >   +2   +5   7