Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 125/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-02

- Joanna Zabłocka, Protokolant - st. spec. Małgorzata Broniarek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2011r. sprawy ze skargi W.P. na rozstrzygnięcie Agencji...
w kwietniu 2009 r. rokiem bazowym był rok 2008. Dlatego też wyjaśnienia skarżącego, że trzeba było zmienić strukturę zasiewów z uwagi na tegoroczną aurę i fakt, że obsiane pola...

V SA/Wa 2308/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-26

z dnia [...] czerwca 2012r. uchybień, wskazał że:, Ad. 1. Tabela 2.2 Planu Rozwoju Gospodarstwa została wypełniona zgodnie ze stanem zwierząt z roku bazowego 2010...
przy tym, że zaznaczając odpowiedź .,NIE' w pkt. 21, jednocześnie należy pozostawić niewypełnione pole dla roku bazowego oraz dla roku docelowego., W sekcji V a pole 24 , sekcji V b...

V SA/Wa 1658/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

Zabłocka, Protokolant - st. sekr. sąd. Agnieszka Groszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2010 r. sprawy ze skargi K. K. na pismo Agencji Restrukturyzacji...
o minimalnej wielkości ekonomicznej 4 ESU w roku bazowym, określonej na podstawie SGM 2004 (standardowych nadwyżek bezpośrednich 2004). W ocenie ARiMR w wyliczeniu wielkości...

V SA/Wa 393/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-25

Rysz (spr.), Protokolant st. specjalista - Małgorzata Broniarek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2013r. sprawy ze skargi A.Ł. na rozstrzygnięcie Agencji...
o dofinansowanie skarżący zadeklarował w Planie Rozwoju Gospodarstwa wielkość ekonomiczną gospodarstwa w roku bazowym 2008 na poziomie 0,89 ESU (3,33 ha kukurydzy na ziarno). W wyniku...

V SA/Wa 53/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-13

- Bożena Zwolenik, Protokolant - st. ref. Justyna Gadzialska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2018 r. sprawy ze skargi [...] na rozstrzygnięcie Agencji...
średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie wyniesie 18 sztuk, przy czym wielkość produkcji mleka w okresie bazowym wyniesie 136000 litrów. Poza tymi danymi skarżący...

V SA/Wa 1631/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-16

.), Sędzia WSA - Beata Blankiewicz - Wóltańska, Protokolant specjalista - Monika Włochińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2011 r. sprawy ze skargi S.T....
zawartymi we wniosku obszarowym z roku bazowego 2008, może uwzględnić również te działki, które wcześniej nie zostały zgłoszonego dopłat bezpośrednich i/ lub te działki...

III SA/Po 705/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-02

- Olszanowska WSA Małgorzata Górecka Protokolant: st. sekr. sąd. Janusz Maciaszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2011 roku przy udziale sprawy ze skargi Z. R...
ustawy o emeryturach i rentach poprzez dokonanie waloryzacji wyłącznie kwoty bazowej, a nie waloryzacji całej kwoty świadczenia. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów...

V SA/Wa 1728/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

Jakubiec - Kudiura (spr.), Protokolant st. specjalista - Anna Wiśniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi K. B. na rozstrzygnięcie...
Fotowoltaicznej, powinien pozostać bez zmian czyli rok docelowy powinien być taki sam jak bazowy na poziomie 7905,54 zł, gdyż brak aktualizacji kosztu energii elektrycznej...

V SA/Wa 1406/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

- Joanna Zabłocka (spr.), Protokolant st. sekr. sąd. - Agnieszka Małyszko, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2015 r. sprawy ze skargi L. K. na rozstrzygnięcie...
., W Sekcji III wniosku w punkcie 14.2 wpisuje się 'moment bazowy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty'. W polu tym wnioskodawca wpisał '1'. Zgodnie z Instrukcją...

III SA/Po 263/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-01

Walentyna Długaszewska (spr.) WSA Mirella Ławniczak Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Piotrowska - Żyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 października 2015 roku przy udziale...
wspólnotowymi oraz w oparciu o parametry ilościowe, takie jak obszary bazowe, pułapy premii oraz maksymalne gwarantowane ilości określone w aktach przystąpienia z roku 2003...
1   Następne >   2