Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Bd 110/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-27

telekomunikacyjny, znajdujący się na stacji bazowej w W. powinien być uznany za budynek, a nie za budowlę, jak uznał go organ podatkowy., Decyzją z dnia [...] r. Samorządowe...
., W sprawie przeprowadzono wizję lokalną stacji bazowej telefonii komórkowej BTS 37604 zlokalizowanej w W., w ramach której funkcjonuje kontener żelbetowy. O wizji...

I SA/Bd 111/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-27

telekomunikacyjny, znajdujący się na stacji bazowej w W. powinien być uznany za budynek, a nie za budowlę, jak uznał go organ podatkowy., Decyzją z dnia [...] r. Samorządowe...
przeprowadzono wizję lokalną stacji bazowej telefonii komórkowej BTS 37604 zlokalizowanej w W., w ramach której funkcjonuje kontener żelbetowy. O wizji...

I SA/Łd 135/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-30

budowlany stacji bazowej sieci B. przy ul. B 7/11, które zostały zgromadzone w toku postępowania dotyczącego stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2013 rok...
kablowych, okablowania, oraz teren do posadowienia kontenera technologicznego i doprowadzenia zasilania energetycznego stacji. Natomiast z zgodnie z § 7 ust. 1 - 3 ww...

I SA/Łd 134/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-30

stacji bazowej sieci B. przy ul. B 7/11, które zostały zgromadzone w toku postępowania dotyczącego stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2013 rok., Wskazano...
, okablowania, oraz teren do posadowienia kontenera technologicznego i doprowadzenia zasilania energetycznego stacji. Natomiast z zgodnie z § 7 ust. 1 - 3 ww. umowy...

I SA/Łd 136/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-30

z dokumentacją fotograficzną, umowę najmu [...] zawartą 1 kwietnia 2010 r. oraz dokumentację techniczną - projekt budowlany stacji bazowej sieci B. przy ul. [...] , które zostały...
zasilania energetycznego stacji. Natomiast z zgodnie z § 7 ust. 1 - 3 ww. umowy, po zakończeniu najmu najemca zwróci przedmiot najmu wynajmującemu w stanie niepogorszonym...

I SA/Ol 372/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-20

związanych z przejściem granicznym wynikających z aktualnych potrzeb Strefy. Jedna z działek przeznaczona jest na stację bazową telefonii komórkowej. Wprawdzie przeznaczenie...

I SA/Łd 1434/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-30

, że na zlecenie Z. W. w okresie od maja do lipca 2008 r. do zbiornika położonego za stacją paliw w miejscowości K. dostarczono łącznie 233.303 litry oleju bazowego...
., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w okresie od maja do lipca 2008 r. do zbiornika znajdującego na stacji paliw A w K., będącej własnością podatnika, były zlewane...

I SA/Po 607/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-08

.) Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Błoszyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2022 r. sprawy ze skargi K. Sp. z o.o we [...] na decyzję Dyrektora Izby...
kredytów. Jak wskazywały banki składnikami oprocentowania były: stawka bazowa WIBOR (na dzień 31.05.2010 r. WIBOR 1M wynosił 3,62%, a WIBOR 3M 3,86%) oraz marża banku...

I SA/Op 416/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-08

, z których wynikło, że przedmiotem transakcji były substancje takie jak olej opałowy N, olej opałowy S, olej ciężki, olej bazowy SLAVOL OB, komponent 0-100, antyutleniający preparat...
i dokumentacyjnego. Pierwszy dotyczył faktycznego transportu ww. substancji, który odbywał się z rafinerii bezpośrednio do stacji paliw, w tym do firmy G, zaś drugi obieg...

I SA/Bd 854/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-02

bazowych posiadających homologację pozwalającą na dopuszczenie ich do ruchu jako samochody ciężarowe, tj. samochody marki [...], a następnie dokonywał...
ich specjalistycznej przebudowy. Przebudowa ww. pojazdów dokonywana była na podstawie Polskiej Normy PN-EN 1789 'Pojazdy medyczne i ich wyposażenie'. Przerobiony pojazd bazowy kierowany...
1   Następne >   +2   5