Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

I SA/Lu 668/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-25

Jadwiga Pastusiak, Protokolant st. sekr. E. Lachowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2004 r. sprawy ze skargi C. SA w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej...
akcyzowego., Taryfa celna nie przewiduje określenia towaru jako paliwa silnikowe benzynowe lub benzyny bazowe. Podstawową jednostką nazewnictwa towaru w poz. 2710...

I SA/Lu 669/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-25

Jadwiga Pastusiak, Protokolant st. sekr. E. Lachowska, po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2004 r. sprawy ze skargi C. SA w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia...
celna nie przewiduje określenia towaru jako paliwa silnikowe benzynowe lub benzyny bazowe. Podstawową jednostką nazewnictwa towaru w poz. 2710 jest olej, tzn. wyróżnia...

III SA/Lu 110/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-22

sprzedali część tego towaru w stacjach paliw, zaś na bazie pozostałej części towaru wyprodukowali benzynę uniwersalną U-95 i benzynę bezołowiową 95., Na podstawie art. 34 ust...
silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe objęte kodem ex 2710 00 na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1998 r., zmieniającego...

I SA/Bd 911/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-15

. nie uległo przedawnieniu., Odnosząc się do stanu faktycznego organ wskazał, że podatnik prowadził działalność, której głównym przedmiotem był zakup pojazdów bazowych...
. pojazdów dokonywana była na podstawie Polskiej Normy PN-EN 1789 'Pojazdy medyczne i ich wyposażenie'. Przerobiony pojazd bazowy kierowany był do Państwowego Instytutu...

I SA/Bk 220/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-08-27

Mercedes ML 350, wyprodukowany w roku 2005., Do zgłoszenia załączono m.in. rachunek sprzedaży z dnia [...].09.2006 r., wystawiony przez P. E. INC. 414 R. ST. L., NJ...
z katalogu INFO-EKSPERT ceny bazowej 135.000,00 PLN brutto, wyprowadzonej z cen bazowych dwóch pojazdów podobnych wyprodukowanych w USA, dostępnych w krajach Unii Europejskiej...

I SA/Go 705/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-03

Sędzia WSA Barbara Rennert Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Głowacka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2011 r. sprawy ze skargi A.M. na decyzję...
., Skarżący w odwołaniu z dnia [...].03.2011 r. zarzucił błędne ustalenie wartości celnej towaru poprzez niewłaściwe przyjęcie kwoty bazowej oraz zastosowaną metodę...

I SA/Bk 275/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-11

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2019 r. sprawy...
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 7 września 1987, dalej: 'Rozporządzenie Bazowe', 'CN' oraz 'reguła 3b ORINS') w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Wykonawczym...

I SA/Bk 276/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-11

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2019 r. sprawy...
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 7 września 1987, dalej: 'Rozporządzenie Bazowe', 'CN' oraz 'reguła 3b ORINS') w brzmieniu...

I SA/Bk 278/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-11

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2019 r. sprawy...
Bazowe', 'CN' oraz 'reguła 3b ORINS') w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniającym załącznik...

I SA/Bk 281/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-11

,, sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2019 r. sprawy...
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 7 września 1987, dalej: 'Rozporządzenie Bazowe', 'CN' oraz 'reguła 3b ORINS...
1   Następne >   3