Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Kr 1645/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien z koniecznością zapłaty wykazanego w niej podatku (tak Naczelny Sąd...
opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacania podatku. Ustalono, że A. S. w roku 2009 zawyżył podatek naliczony przez to, że odliczył podatek naliczony z faktur...

II FSK 2452/15 - Wyrok NSA z 2017-10-12

. wystawiając we wrześniu 2009 r., w maju 2010 r. i w grudniu 2010 r. faktury VAT dla Skarżącej wprowadził do obiegu prawnego tzw. 'puste faktury' VAT...
lit. a) i e) u.p.d.o.f. kwotę 24.261,60 zł wynikającą z faktur z dnia 2 i 28 września 2009 r. wystawionych przez P. [...] Sp. z o. o. z siedzibą w K. (dalej zwana spółką K...

I SA/Kr 1126/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-12

przez A. Sp. z o.o. oraz D. Sp. z o.o. Organ I instancji ustalił, że H. Sp. z o.o. w prowadzonych ewidencjach ujęła puste faktury zakupów i sprzedaży, a tym samym...
w rozliczeniu podatku od towarów i usług, które polegały na odliczeniu podatku naliczonego z faktur nie dokumentujących rzeczywistych czynności gospodarczych wystawionych...

I SA/Sz 223/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-06-01

na sekretariat, sala z przeznaczeniem na żłobek. Ponadto ustalił, że z załączonej do protokołu dokumentacji fotograficznej wynika, że wszystkie pomieszczenia są puste...
i udokumentowania pustych pomieszczeń lokalu, wskazuje jednoznacznie na brak możliwości wykorzystania budynku do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na stan techniczny...

III SA/Wa 3322/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-16

do prowadzenia działalności gospodarczej. Pomieszczenia są niewykończone i stoją puste. Na potwierdzenie swego stanowiska Skarżący powołali się na wyrok Naczelnego Sądu...
i niezajęta, zatem otwarta pozostaje kwestia, czy posiada ją przedsiębiorca jako taki oraz jaki jest związek posiadania pustego, niewykończonego pomieszczenia w budynku...

I SA/Gd 1359/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-28

przeprowadzania czynności kontrolnych w dniu 13 stycznia 2012 r. obiekt stał pusty, tymczasem w dniu oględzin znajdowały się tam worki z nawozami, zwoje siatki ogrodowej...
, ścięte drewno, kartoniki z sadzonkami, przy czym kartoniki z sadzonkami zajmowały około 2 m2 , pozostałe rzeczy około 80-90 m2, reszta pomieszczeń była pusta. Ponadto...

I SA/Gd 1358/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-28

przeprowadzania czynności kontrolnych w dniu 13 stycznia 2012 r. obiekt stał pusty, tymczasem w dniu oględzin znajdowały się tam worki z nawozami, zwoje siatki ogrodowej...
, ścięte drewno, kartoniki z sadzonkami, przy czym kartoniki z sadzonkami zajmowały około 2 m2 , pozostałe rzeczy około 80-90 m2, reszta pomieszczeń była pusta. Ponadto...

II FSK 297/16 - Wyrok NSA z 2018-02-15

13 stycznia 2012 r. obiekt stał pusty, tymczasem w dniu oględzin znajdowały się tam worki z nawozami, zwoje siatki ogrodowej, ścięte drewno, kartoniki z sadzonkami...
, przy czym kartoniki z sadzonkami zajmowały około 2 m2 , pozostałe rzeczy około 80-90 m2, reszta pomieszczeń była pusta. Ponadto stwierdzono, że budynek jest w złym stanie...

I SA/Sz 799/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-28

się 200 kg, paleta ma wymiary ok. 2 x 2 m. Świadek zeznała również, że w 2013 r. dwa piętra stały puste, natomiast pozostałe 3 piętra nie były wypełnione w całości. Organ...
²., Do odwołania dołączono, m.in. protokoły kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w K. oraz faktury potwierdzające obrót materiałem siewnym., Samorządowe...

I SA/Gl 1680/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-06

gospodarcza, pozostałe pomieszczenia znajdujące się w budynku nr 1 są puste i nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,, - w budynku nr 2 znajduje się 6 pokoi...
w budynkach zajmowanych przez Hostel oraz wskazanie czy za wynajem pomieszczeń w Hostelu wystawia osobom wynajmującym faktury, paragony czy inne dokumenty świadczące o dokonanych...
1   Następne >   3