Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Kr 1645/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć się winien z koniecznością zapłaty wykazanego w niej podatku (tak Naczelny Sąd...
opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacania podatku. Ustalono, że A. S. w roku 2009 zawyżył podatek naliczony przez to, że odliczył podatek naliczony z faktur...

II FSK 2452/15 - Wyrok NSA z 2017-10-12

. wystawiając we wrześniu 2009 r., w maju 2010 r. i w grudniu 2010 r. faktury VAT dla Skarżącej wprowadził do obiegu prawnego tzw. 'puste faktury' VAT...
lit. a) i e) u.p.d.o.f. kwotę 24.261,60 zł wynikającą z faktur z dnia 2 i 28 września 2009 r. wystawionych przez P. [...] Sp. z o. o. z siedzibą w K. (dalej zwana spółką K...

III SA/Wa 3322/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-16

do prowadzenia działalności gospodarczej. Pomieszczenia są niewykończone i stoją puste. Na potwierdzenie swego stanowiska Skarżący powołali się na wyrok Naczelnego Sądu...
i niezajęta, zatem otwarta pozostaje kwestia, czy posiada ją przedsiębiorca jako taki oraz jaki jest związek posiadania pustego, niewykończonego pomieszczenia w budynku...

I SA/Gd 1359/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-28

przeprowadzania czynności kontrolnych w dniu 13 stycznia 2012 r. obiekt stał pusty, tymczasem w dniu oględzin znajdowały się tam worki z nawozami, zwoje siatki ogrodowej...
, ścięte drewno, kartoniki z sadzonkami, przy czym kartoniki z sadzonkami zajmowały około 2 m2 , pozostałe rzeczy około 80-90 m2, reszta pomieszczeń była pusta. Ponadto...

I SA/Gd 1358/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-28

przeprowadzania czynności kontrolnych w dniu 13 stycznia 2012 r. obiekt stał pusty, tymczasem w dniu oględzin znajdowały się tam worki z nawozami, zwoje siatki ogrodowej...
, ścięte drewno, kartoniki z sadzonkami, przy czym kartoniki z sadzonkami zajmowały około 2 m2 , pozostałe rzeczy około 80-90 m2, reszta pomieszczeń była pusta. Ponadto...

II FSK 297/16 - Wyrok NSA z 2018-02-15

13 stycznia 2012 r. obiekt stał pusty, tymczasem w dniu oględzin znajdowały się tam worki z nawozami, zwoje siatki ogrodowej, ścięte drewno, kartoniki z sadzonkami...
, przy czym kartoniki z sadzonkami zajmowały około 2 m2 , pozostałe rzeczy około 80-90 m2, reszta pomieszczeń była pusta. Ponadto stwierdzono, że budynek jest w złym stanie...

I SA/Sz 799/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-28

się 200 kg, paleta ma wymiary ok. 2 x 2 m. Świadek zeznała również, że w 2013 r. dwa piętra stały puste, natomiast pozostałe 3 piętra nie były wypełnione w całości. Organ...
²., Do odwołania dołączono, m.in. protokoły kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w K. oraz faktury potwierdzające obrót materiałem siewnym., Samorządowe...

III SA/Wa 3847/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-29

jest, że ta część budynku jest niewykończona i niezajęta, zatem otwarta pozostaje kwestia, czy posiada ją przedsiębiorca jako taki oraz jaki jest związek posiadania pustego...
, a nie wartości stanowiącej podstawę odpisów amortyzacyjnych w tym przedstawionej faktury VAT na zakup wiaty,, 3) rażące naruszenie przepisów art. 4 ust. 7 i 8 u.p.o.l., poprzez...

I SA/Wr 327/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-29

jest związana z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy i opodatkowana najwyższą stawką. Pozostała część budynki (9.104 m²) stoi pusta, gdyż budynek wyłączono z użytkowania...
w piśmie procesowym faktur za okresy od marca do grudnia 2016 r. oraz faktur nr 26,27,29 za czerwiec 2017 r. na okoliczność, że dochód uzyskiwany z tytułu dzierżawy części...

III SA/Wa 3324/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

uznano, iż posiada ją przedsiębiorca jako taki, i jaki jest związek posiadania pustego, niewykończone pomieszczenia budynku z działalnością gospodarczą...
się do sporządzonego przez biegłego operatu szacunkowego oraz złożyć do niego zastrzeżeń w zakresie wyceny wiaty, pomimo okazania faktury VAT stanowiącej dowód jej zakupu...
1   Następne >   2