Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

II SAB/Kr 249/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-24

Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę I. zobowiązuje Prezydenta Miasta do wydania aktu lub dokonania czynności w sprawie załatwienia...
Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Prezydenta Miasta w sprawie wniosku z dnia 10 maja 2017 r. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę...

VII SAB/Wa 126/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-03

:, 1. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę zgodnego w swojej treści z formularzem wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, obowiązującym w Urzędzie [...] (druk...
oświadczenia (B-3) (druk: [...])., 3. dołączenie do wniosku o pozwolenie na budowę, decyzji Nr [...] o warunkach zabudowy z dnia [...].12.2016 r. oraz decyzji...

II SAB/Gd 40/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-06

Miasta w przedmiocie pozwolenia na budowę 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta do rozpoznania sprawy z wniosku F. R. z dnia 9 czerwca 2021 r. o pozwolenie na budowę w terminie...
postępowania. F. R. wniósł skargę na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie pozwolenia na budowę i pozostawienie pismem z 5 lipca 2021 r. bez rozpoznania wniosku...

II SAB/Wr 53/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-28

wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę I. zobowiązuje Prezydenta Miasta W. do rozpoznania wniosku z dnia 28 grudnia 2016 r...
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul...

II OSK 2575/14 - Wyrok NSA z 2015-04-17

ze skargi M. M. na bezczynność Prezydent Miasta [...] w przedmiocie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 1) oddala skargę...
wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku skarżącej M. M. o pozwolenie na budowę...

II FSK 1456/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

W przypadku budowy budynku na podstawie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 36a) u.Pr.b., dochodzi do budowy tego samego budynku na podstawie...
, że we wniosku wskazano, iż spółka 'w 2010 r. zakupiła teren budowlany wraz z pozwoleniem na budowę budynku usługowo-handlowo-biurowego z lokalami gastronomicznymi na parterze...

II SAB/Kr 26/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-25

pozwolenia na budowę I. zobowiązuje Prezydenta Miasta K. do wydania aktu lub dokonania czynności w sprawie załatwienia wniosku [...] Sp.z.o.o. w K. z dnia [...] maja 2019 r...
. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Prezydenta Miasta K. w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę nr [...], W uzasadnieniu...

II SAB/Lu 59/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-20

. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Pismem z [...] kwietnia 2018 r. W. P. (dalej jako: skarżący) wniósł...
skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego na działkach...

II SAB/Wr 19/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

Prezydenta Miasta W. w przedmiocie pozwolenie na budowę hal magazynowo - handlowych I. zobowiązuje Prezydenta W. do wydania w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnego...
przez spółkę wniosku o wydanie pozwolenia na budowę hal magazynowo-handlowych., Z przekazanych Sądowi wraz z odpowiedzią na skargę akt wynika, że skarżąca spółka pismem...

II SAB/Op 26/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-06-27

w O. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę zobowiązuje Prezydenta Miasta [...] do merytorycznego rozpoznania, w terminie miesiąca od daty...
uprawomocnienia się niniejszego wyroku, wniosku strony skarżącej z dnia 05 lipca 2005 r. o pozwolenie na budowę. W dniu 8 lipca 2005 r. do Prezydenta Miasta [...] wpłynął wniosek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100