Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

II SAB/Ke 58/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-12-21

. Z. na bezczynność Starosty w przedmiocie przeniesienia uprawnień wynikających z pozwolenia na budowę oddala skargę. We wniosku z dnia [...] A. i M. Z. wnieśli o przeniesienie...
na ich rzecz decyzji - pozwolenia na budowę wydanego dla M. P., dotyczącego budowy budynku mieszkalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami na działce nr ew. [..] i [...] położonych...

II SAB/Sz 172/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-22

[...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę I. stwierdza, że Starosta [...] dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe...
przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę., Skarżący wniósł o:, 1) wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

II OW 147/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-25

kompetencyjnego pomiędzy Wojewodą P. a Starostą K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej wraz...
sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a Starostą K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej wraz...

II OSK 1888/17 - Wyrok NSA z 2017-10-18

w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 20 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o....
z siedzibą w C. (dalej również jako 'Spółka' lub 'inwestor') na bezczynność Starosty Nyskiego (dalej również jako 'Starosta'), w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę...

II SAB/Po 29/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-18

o pozwolenie na budowę jednej elektrowni wiatrowej z infrastrukturą towarzyszącą, placem manewrowym, drogą dojazdową ze zjazdem z drogi gminnej na działce oznaczonej nr ewid...
pozwolenia na budowę zależy od rozstrzygnięcia sprawy warunków zabudowy dla niniejszej inwestycji, należy uznać, że sprawa obejmująca ustalenie warunków zabudowy...

II SAB/Po 31/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. T. na bezczynność Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę W dniu 15 lipca 2016 r. A. spółka z o.o. z siedzibą w P...
. T. (dalej: spółka lub inwestor) zwróciła się do Starosty [...] w W. z wnioskiem o pozwolenie na budowę jednej elektrowni wiatrowej z infrastrukturą towarzyszącą, placem...

II SAB/Po 25/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. T. na bezczynność Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę W dniu 15 lipca 2016 r. A. spółka z o.o. z siedzibą w P...
. T. (dalej: spółka lub inwestor) zwróciła się do Starosty [...] w W. z wnioskiem o pozwolenie na budowę jednej elektrowni wiatrowej z infrastrukturą towarzyszącą, placem...

II SAB/Po 22/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-25

. T. na bezczynność Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę Sygn. akt II SAB/Po [...], Uzasadnienie, W dniu [...] lipca 2016 r. A. P. [...] z siedzibą...
w P. T. (dalej: spółka lub inwestor) zwróciła się do Starosty [...] w W. z wnioskiem o pozwolenie na budowę jednej elektrowni wiatrowej z infrastrukturą towarzyszącą...

II SAB/Po 33/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na bezczynność Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę W dniu 15 lipca 2016 r. A. spółka z o.o. z siedzibą w P...
. T. (dalej: spółka lub inwestor) zwróciła się do Starosty [...] w W. z wnioskiem o pozwolenie na budowę jednej elektrowni wiatrowej z infrastrukturą towarzyszącą, placem...

II SAB/Po 28/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-31

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na bezczynność Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę W dniu 15 lipca 2016 r. A. spółka z o.o. z siedzibą w P...
. T. (dalej: spółka lub inwestor) zwróciła się do Starosty z wnioskiem o pozwolenie na budowę jednej elektrowni wiatrowej z infrastrukturą towarzyszącą, placem manewrowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100