Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Bk 327/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-12

i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargi Skarga została wywiedziona na podstawie następujących okoliczności., W dniu [...] kwietnia 2015 r. inwestorzy - Z. i A. R...
. wystąpili do Starosty M. z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

II SA/Bk 30/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-10

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję...
nie prowadził postępowania w sprawie robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia [...] stycznia 2014 r. znak [...], jak też inwestor nie zawiadamiał...

II SA/Gd 223/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Wspólnota Mieszkaniowa i Wspólnota Mieszkaniowa wniosły skargę na decyzję Wojewody z 17 stycznia 2019 r. utrzymującą...
projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego oraz udzielającej A. pozwolenia na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie działek...

II OSK 3163/14 - Wyrok NSA z 2016-01-15

decyzji udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej adaptację nieczynnego stawu osadowego na składowisko odpadów stałych i przemysłowych oddala skargę kasacyjną...
we Wrocławiu zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją z dnia [...] czerwca 1992 r. Prezydent Wałbrzycha udzielił K., pozwolenia na budowę inwestycji...

VII SA/Wa 244/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-17

wniosku inwestorek K.W., A.B. i Ż.M., odmówił zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę...
się do poglądów orzecznictwa, podkreślając, że decyzja o pozwoleniu na budowę może dotyczyć jedynie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych, przy czym zgodnie z art. 32 ust. 4a P.b....

II SA/Po 984/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-01

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr [...] Starosty S. z dnia [...] maja 2011 r., znak: [...], o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego...
. [...],[...], [...], [...] w obrębie B., gmina W. a także odmówił stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty S. z dnia [...] lipca 2012 r., znak: [...], o zmianie ww. pozwolenia na budowę...

II SA/Po 985/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-01

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr [...] Starosty S. z dnia [...] maja 2011 r., znak: [...], o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego...
., gmina W. a także odmówił stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty S. z dnia [...] lipca 2012 r., znak: [...], o zmianie ww. pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu...

II SA/Po 154/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-06-03

Powiatowego w C. wpłynął wniosek C. Sp. z o. o. [...] S. K. A. z siedzibą w K. z dnia [...] grudnia 2012 r. o wydanie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego...
dz. nr [...])., Decyzją nr [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r. (znak: [...]) Starosta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...

II OSK 6/17 - Wyrok NSA z 2018-11-28

488/16 w sprawie ze skargi [...] spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę...
. na decyzję Wojewody [.]. z dnia [..] marca 2016 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją z dnia [.]. lipca 2001 r...

II SA/Kr 1295/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-17

. znak [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
) - odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zmianę decyzji Starosty [...] nr [...] z dnia 24 czerwca 2010 r., znak: [...] o pozwoleniu na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100