Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

II SA/Ol 282/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-31

wybudowano bez pozwolenia na budowę budynek gospodarczy. Budynek ten znajduje się w stanie surowym, jest parterowy z poddaszem, całkowicie podpiwniczony o wymiarach 5,95 x...
ze zm.) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Sankcję za naruszenie powyższej zasady...

III SAB/Łd 18/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-20

, na której stał zniszczony przez burzę dom i dla której nie może otrzymać pozwolenia na budowę., Z uwagi na niejasne sformułowanie wniosków zawartych w piśmie z dnia 16 października...
do nieruchomości, na której znajduje się zniszczony dom, którego nie może odbudować z uwagi na brak pozwolenia na budowę. Wskazała, iż wnosi skargę na działalność Gminy S...

II SAB/Gd 38/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

o pozwoleniu na wycinkę drzew, jednocześnie wzywając Prokuraturę do okazania takiej decyzji. Następne pytanie dotyczy informacji, kto wydał zgodę na wycinkę tego drzewostanu...
, że w aktach sądowych, które przeglądała, brak jest dokumentów ustalających wartość szkody wyrządzonej Skarbowi Państwa poprzez przekazanie gruntów pod budowę drogi, narażenie...

II SAB/Rz 19/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-22

przed Sądem. Jako osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym wskazał pięcioletniego syna. Podniósł, iż w budowie jest dom o powierzchni 250 m. kw...
ok. 950 zł. Współwłaścicielem domu będącego w budowie jest M. B., z którą nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego. Przebywa w mieszkaniu stanowiącym najprawdopodobniej...

II SAB/Rz 59/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-22

przed Sądem. Jako osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym wskazał pięcioletniego syna. Podniósł, iż w budowie jest dom o powierzchni 250 m. kw...
, iż przed aresztowaniem skarżący pobierał wynagrodzenie w kwocie 2300 zł netto, zaś obecnie jest to kwota ok. 950 zł. Współwłaścicielem domu będącego w budowie jest M. B., z którą...