Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 1490/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-01

złotych; koszty kształcenia dzieci - 600 złotych oraz spłatę zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w [...] - 3.000 złotych. Skarżący...
oraz spłaty zaległości w podatku dochodowym., Skarżący z zachowaniem trybu i terminu wniósł od postanowienia Referendarza sprzeciw, w którym oświadczył, że nie podał...

VI SA/Wa 1490/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-22

., z której wynika, że zobligowany jest do spłaty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 334.811 zł. Zaległość rozłożono na 12 comiesięcznych rat...
kosztów postępowania, pomimo konieczności pokrywania kosztów utrzymania dzieci oraz obciążenia go kosztami spłaty zaległości w podatku dochodowym w wynikającej...

II GSK 1256/12 - Wyrok NSA z 2013-12-04

podatkowego, w tym do zawartej w art.4a ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art.5a ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art.2 ust.27e ustawy...
o podatku od towarów i usług, gdzie pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie...

VI SA/Wa 1133/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-23

do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Powstanie straty nie oznacza jeszcze utraty możliwości...

VI SA/Wa 2612/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-06

wskutek uzyskania nadwyżki kosztów nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi...

II GZ 747/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-02

, natomiast za III i IV kwartał 2015 r. odpowiednio 391.628 zł i 471.930 zł. oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): za 2015 r. szacunkowy wpływ do Skarbu...
hurtowni, która generuje przychody dla Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT): za okres 2014 r. do marca 2015 r. - kwota podatku wyniosła 930.0000 zł...

VI SA/Wa 512/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-07

i [...] zł. W załączeniu Skarżąca przedstawiła kopie deklaracji podatkowych VAT dokumentujących podane dane liczbowe. Natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych...
podatku od towarów i usług (VAT): za okres 2014 r. do marca 2015 r. - kwota z tytułu podatku wyniosła [...] zł, natomiast za III i IV kwartał 2015 r. odpowiednio [...] zł...

VI SA/Wa 512/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-19

i [...] zł. W załączeniu Skarżąca przedstawiła kopie deklaracji podatkowych VAT dokumentujących podane dane liczbowe. Natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych...
podatku od towarów i usług (VAT): za okres 2014 r. do marca 2015 r. - kwota z tytułu podatku wyniosła [...] zł, natomiast za III i IV kwartał 2015 r. odpowiednio [...] zł...

II GZ 932/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-21

w wysokości [...] zł., a to, zdaniem Sądu, świadczy jedynie o braku dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie...

II GZ 356/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

nadwyżki kosztów uzyskania przychodu nad samym przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi...
1   Następne >   3