Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I SA/Bd 389/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-09-22

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę W dniu...
[...] lutego 2020 r. wpłynął do organu wniosek G. K. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu...

I SA/Bd 399/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-11

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę W dniu...
[...] lutego 2019 r. wpłynął do organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób...

I GSK 254/21 - Wyrok NSA z 2021-09-15

. 38 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa o podatku...
i niezastosowaniu art. 29 ust. 3a1 ustawy o rehabilitacji oraz błędnej wykładni i niewłaściwym zastosowaniu art. 38 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym...

I SA/Bd 679/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-18

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę W dniu [...] lipca 2019 r...
w całości w poczet kosztów uzyskania przychodu z działalności operacyjnej, która nie jest objęta dyspozycją art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

I SA/Bd 368/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-25

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1.oddala skargę, 2. zasądza...
stałym i zasiłku okresowym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpłacił zaliczkę na podatek dochodowy od całości jednorazowo wypłaconej Wnioskodawcy we wrześniu renty oraz składkę...

I SA/Bd 779/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-20

ze skargi G. W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację...
dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług w związku...

I SA/Bd 722/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-04

.' - Sp. z o. o. w S. K. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla...
w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek dla spółki przejmującej w przypadku przejęcia spółki...

I SA/Bd 384/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-11-08

we wniosku o interpretację Spółka wskazywała, że nie prowadzi takiej ewidencji na potrzeby podatku dochodowego oraz że to wspólnicy udzielają jej informacji na temat wartości...
. Organ wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) - dalej...

I SA/Bd 658/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-05

. na interpretację indywidualną Ministra R. i F. (obecnie: Szef Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych...
. oddala skargę W dniu [...] grudnia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania...

I SA/Bd 782/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-05

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę We wniosku...
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1387, z późn...
1   Następne >   +2   +5   +10   91