Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

IV SAB/Wa 139/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-26

właściwego organu administracji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok;, f...
) zaświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej skarżącego wydanego przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy...

IV SAB/Wa 139/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-31

od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok;, f) zaświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej skarżącego wydanego przez upoważnionego...
przez niego na rachunki za energię elektryczną;, e) kopii decyzji właściwego organu administracji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku...