Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

II SA/Łd 1368/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-13

. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej p o s t a n a w i a : odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W dniu 14...
w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Wnosząc o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu...

II SA/Po 814/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-11-13

opłaty planistycznej w kwocie (...) zł w związku ze sprzedażą działki nr (...) w K., Pismem z dnia (...) 2008 r. skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...
, argumentując, że przedmiotowa skarga jest jedną z 19 skarg wniesionych do Sądu Administracyjnego w Poznaniu, dotyczących opłat planistycznych z tytułu sprzedaży...

II SA/Po 846/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-11-13

decyzji, argumentując, że przedmiotowa skarga jest jedną z 19 skarg wniesionych do Sądu Administracyjnego w Poznaniu, dotyczących opłat planistycznych z tytułu sprzedaży...
, że konieczność uiszczenia opłaty planistycznej stanowi konsekwencje dokonanej przez skarżącego sprzedaży nieruchomości, co w naturalny sposób łączy się z uzyskaną...

II SA/Po 807/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-11-13

decyzji, argumentując, że przedmiotowa skarga jest jedną z 19 skarg wniesionych do Sądu Administracyjnego w Poznaniu, dotyczących opłat planistycznych z tytułu sprzedaży...
na fakt, że konieczność uiszczenia opłaty planistycznej stanowi konsekwencje dokonanej przez skarżącego sprzedaży nieruchomości, co w naturalny sposób łączy się z uzyskaną...

II OZ 112/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy C. z dnia [...] kwietnia 2008 r. o ustaleniu skarżącemu L. N. opłaty planistycznej w kwocie 5.070 złotych w związku ze sprzedażą...
o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, argumentując we wniosku, że przedmiotowa skarga jest jedną z 19 skarg wniesionych do Sądu, dotyczących opłat planistycznych z tytułu...

II OZ 58/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-03

, utrzymującego w mocy decyzję Wójta Gminy C. z dnia [...] marca 2008 r. o ustaleniu skarżącemu L. N. opłaty planistycznej w kwocie 1.582,50 zł w związku ze sprzedażą...
o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, argumentując we wniosku, że przedmiotowa skarga jest jedną z 19 skarg wniesionych do WSA w Poznaniu, dotyczących opłat planistycznych...

II OZ 1402/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-18

[...], nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 29 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 61 § 3...
Sądu Administracyjnego w Krakowie zażalenie wnosząc o jego zmianę. Wskazała, że Sąd I instancji dokonał błędnej oceny, iż zapłacenie przez skarżącą opłaty planistycznej...

II SA/Lu 651/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-22

., nr [...], w przedmiocie opłaty planistycznej - w zakresie wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania...
Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] r., nr [...], ustalającą skarżącej Spółce jednorazową opłatę planistyczną...

II SA/Gd 720/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-08

uchylenia, na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 k.p.a., decyzji Wójta Gminy z dnia 8 kwietnia 2008 r., Nr [...], ustalającej od T. B. opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości...
. Podkreślili, że ustalona do zapłaty opłata planistyczna wynosi 41.086 zł, co stanowi obiektywnie wysoką kwotę, niemożliwą do jednorazowego uiszczenia przez przeciętnego obywatela...

II SA/Gd 721/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-08

uchylenia, na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 k.p.a., decyzji Wójta Gminy z dnia 8 kwietnia 2008 r., Nr [...], ustalającej od A. B. i T. B. opłatę planistyczną z tytułu wzrostu...
. Podkreślili, że ustalona do zapłaty opłata planistyczna wynosi 487.299 zł, co stanowi obiektywnie bardzo wysoką kwotę, niemożliwą do jednorazowego uiszczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   32