Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II SA/Łd 1331/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-14

, Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, jednostka planistyczna 'D' M. D., dla przedmiotowego terenu nie ustalono żadnych zasad przeznaczenia i zagospodarowania...
miejscowy uchwalony uchwałą Nr [...], w zakresie wyżej wymienionego terenu, narusza zasady uchwalania aktu planistycznego określone w art. 2 i art. 10 ustawy z dnia 7 lipca...