Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

IV SA/Wa 725/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-13

wniosków., 1. W sposób uprawniony organ przyjął, że ponowne określenie opłaty planistycznej dla przedmiotowej nieruchomości nastąpiło z uwzględnieniem wskazań zawartych...
postępowania w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, pomimo upływu okresu, w którym decyzja taka mogła być wydana), to Sąd nie dostrzega nieprawidłowości...