Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

II FSK 632/18 - Wyrok NSA z 2020-02-04

. Wzajemności (ekwiwalentności) świadczeń nie ma przykładowo w wypadku opłaty miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej, planistycznej, paliwowej., Po drugie, w ustawie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 9 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty skarbowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Sz 699/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-07

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849; dalej: 'u.p.o.l.'), uchwałę Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia...
. Burmistrz B., będący organem podatkowym w zakresie podatków i opłat lokalnych, dokonuje wymiaru podatków na podstawie bezwzględnie go wiążących przepisów prawa podatkowego...