Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

IV SO/Wa 4/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-28

na skargę organ nie przekazał uporządkowanych akt sprawy. Niekompletne akta planistyczne zostały przekazane Sądowi w odpowiedzi na zarządzenie z 18 lipca 2019 r. wzywające...
organ administracji publicznej do złożenia całości akt planistycznych. W tym miejscu należy zauważyć, że twierdzenie organu administracji publicznej o przesłaniu skargi...