Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

IV SO/Wa 4/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-28

na skargę organ nie przekazał uporządkowanych akt sprawy. Niekompletne akta planistyczne zostały przekazane Sądowi w odpowiedzi na zarządzenie z 18 lipca 2019 r. wzywające...
organ administracji publicznej do złożenia całości akt planistycznych. W tym miejscu należy zauważyć, że twierdzenie organu administracji publicznej o przesłaniu skargi...

IV SO/Po 22/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-12-13

złożonej skargi i jej niezwłoczne przekazanie, wraz z dokumentacją planistyczną, do WSA w Poznaniu., Okolicznością łagodzącą, zdaniem Prezydenta w omawianej sprawie powinien...
2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 z późn. zm.) - łącznie 580 zł., Sąd wyjaśnia, że orzekając o nałożeniu grzywny...