Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Po 384/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-17

się prawidłowo. Jednakże w kolejnej kontroli stwierdzono, że nieprawidłowo sprzedawano olej opałowy, tj. za pomocą urządzenia - odmierzacza paliw ciekłych. W konsekwencji...
nie wiedzieli, że olej opałowy był sprzedawany niezgodnie z przepisami prawa, swoją wiedzę czerpiąc z mediów i czasopisma. Stąd przekonanie wspólników, że urządzenie...

I SA/Po 922/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-25

oraz wydzielone ze starego magazynu biuro. Tak mała firma miała niewielkie szanse na skuteczne pozyskanie wiedzy o tym, że olej opałowy był przez nią sprzedawany niezgodnie...
w P. wykazało, że olej opałowy sprzedawany przez Spółkę, w ani jednym przypadku nie zmienił przeznaczenia i w całości został zużyty na cele grzewcze., W uzasadnieniu...

I SA/Łd 1004/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-14

: hala produkcyjna o łącznej powierzchni ok. 8.000 m2, ciąg technologiczny przerobu odpadów na olej opałowy, 21.600 litrów półproduktu do produkcji oleju opałowego...
technologiczny do przerobu odpadów na olej opałowy oraz trzy linie do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Wzywana dwukrotnie Spółka przesłała jedynie sporządzone...

I SA/Łd 600/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-03

roku o około 120.000 zł. Ponadto olej opałowy w 2004 r. zdrożał o 50%, a w okresie od roku 2000 do 2004 jego cena wzrosła od 0,55 do 3 zł za litr. Prowadzone przez niego...
przedsiębiorstwo wydaje na olej opałowy, który jest wykorzystywany w procesie technologicznym, około, 500 tys. zł rocznie. W maju 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej...

I SA/Łd 601/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-03

podrożały w skali roku o około 120.000 zł. Ponadto olej opałowy w 2004 r. zdrożał o 50%, a w okresie od roku 2000 do 2004 jego cena wzrosła od 0,55 do 3 zł za litr. Prowadzone...
przez niego przedsiębiorstwo wydaje na olej opałowy, który jest wykorzystywany w procesie technologicznym, około, 500 tys. zł rocznie. W maju 2004 r. Polska przystąpiła...

III SA/Wa 2425/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-20

silnikowych (art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym) w odniesieniu do oleju opałowego na skutek niespełnienia warunku formalnego przewidzianego w treści art. 89 ust...
, która nie wywiązała się z ciążących na niej obowiązków formalnych związanych ze sprzedażą oleju opałowego. Ciążąca zatem na Spółce należność podatkowa nie jest wynikiem losowych...

I SA/Łd 981/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-23

przerobu odpadów na olej opałowy oraz trzy linie do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Wzywana dwukrotnie Spółka przesłała jedynie sporządzone przez siebie wykazy...
z treści cytowanego pisma straży wynika ,że uległy zniszczeniu - ciąg technologiczny do przerobu odpadów na olej opałowy oraz trzy linie do produkcji opakowań z tworzyw...

I SA/Gl 133/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

naczelnika urzędu celnego dokument o charakterze ewidencyjno-informacyjnym (miesięczne zestawienie nabywców oleju przeznaczonego na cele opałowe) nie mający wpływu na powstanie...
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym poprzez przyjęcie, że złożenie zestawienia oświadczeń nabywców oleju opałowego nie ma charakteru ewidencyjno...

I SA/Wr 1267/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-09-29

na sprzedawcę oleju opałowego obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie posiadania prawidłowych oświadczeń składanych przez nabywców oleju opałowego...

I SA/Ol 925/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-19

takie jak płace i pochodne energia, olej opałowy, części zamienne, remonty maszyn itp. Zauważyć w tym miejscu trzeba, że w powoływanym przez skarżącego w piśmie z dnia...
na sporządzenie protokołu o stanie majątkowym. Z posiadanych dokumentów wynika, iż otrzymuje dopłaty bezpośrednie, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...
1   Następne >   2