Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X
  • Symbol

II SAB/Wa 225/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

. o udzielenie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rozpatrzenia wniosków skarżącego M. J. z dnia [...] stycznia 2014 r., [...] stycznia 2014 r...
., [...] stycznia 2014 r. oraz [...] stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy...

II SAB/Ol 35/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-29

Polskiego Związku w udzieleniu informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 1 lutego 2014 r. M.W. zwrócił się do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego...
w O. o udostępnienie, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, ze zm...

I OSK 1851/17 - Wyrok NSA z 2019-05-14

Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego., Wyrok...
o udostępnienie mu w trybie ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 352), określanej dalej...

II SAB/Wa 781/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] listopada 2013 r. 1. zobowiązuje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rozpatrzenia...
wniosku skarżącego J. S. z dnia [...] listopada 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy...

II SA/Wa 812/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-29

i Rozwoju Wsi z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą; 2) stwierdza...
[...] stycznia 2011 r. nr [...], którą to decyzją odmówił T. K. udostępnienia informacji publicznej. Jako podstawę rozstrzygnięcia odmowy udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Wa 97/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

Wsi w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rozpatrzenia wniosku skarżącego M. J. z dnia [...] grudnia 2013 r...
. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca...

II SAB/Wa 270/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-20

z dnia [...] lutego 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę J.K. w dniu [...] lutego 2022 r. wystąpił do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka...
Wsparcia Rolnictwa (zwanego dalej Dyrektorem Generalnym KOWR lub organem) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1) przesłania wszystkich umów...

II SAB/Wa 409/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-13

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rozpoznania wniosku T. K. z dnia [...] grudnia 2010 r...
. o udostępnienie informacji publicznej terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym...

II SA/Wa 1009/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej dotyczącej wyładunków dorszy dokonanych w polskich portach przez statki rybackie obcych bander w okresie od 1...
udostępnienia G. S. informacji publicznej dotyczącej wyładunków dorszy dokonanych w polskich portach przez statki rybackie obcych bander w okresie od dnia 1 stycznia...

II SA/Wa 1011/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej dotyczącej wyładunków dorszy dokonanych w polskich portach przez polskie statki rybackie w okresie od 1...
udostępnienia G. S. informacji publicznej dotyczącej wyładunków dorszy dokonanych w polskich portach przez polskie statki rybackie w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100