Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Geodeta X

II SAB/Sz 58/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-24

. sprawy ze skargi Firmy A. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Bank...
Spółdzielczy wnioskiem z dnia 19 grudnia 2013 r., działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Urzędu Miasta...

I OSK 128/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

zaskarżonej czynności organ powołał się zarazem na art. 10 § 1 K.p.a., w myśl którego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym...
lub czynności z zakresu administracji publicznej, które zgodnie z art. 3 § 2, 2a i 3 P.p.s.a. mogłyby stanowić przedmiot skargi do sądu administracyjnego. Sąd zauważył...