Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

I SA/Ol 435/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-26

Działalności Gospodarczej, jeden ze wspólników - Z. P. - rozpoczął działalność gospodarczą z dniem '[...]' 1995 r. W związku z powyższym, na podstawie § 11 ust. 11...
odrębną działalność gospodarczą od dnia '[...]' 1995 r., jednak nie jest on wnioskodawcą w tym konkursie. Stanowisko IP jest niezrozumiałe tym bardziej...

II GSK 8/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-15

wytycznych dotyczących interpretacji ustawy o działalności gospodarczej, wytycznych, które nakładają na skarżącego obowiązek, którego nie ma w ustawie, należała do spraw wewnątrz...
interpretację przepisów prawa o działalności gospodarczej, wytycznej, która bez ustawowego upoważnienia nakłada na obywateli obowiązki, których powołana wyżej ustawa...

I SA/Ol 725/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-12-13

, że wnioskodawca posiada oddział i faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa zauważono, że wniosek w ramach naboru musiał być złożony zgodnie ze sztywnymi...
dotyczącej zapisów umowy na korzystanie z usług coworkingowych. Zgodnie ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz...

V SA/Wa 1427/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

bez wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
oraz postanowienie NSA z 28 kwietnia 2009 r. Sygn. akt II GZ 80/09 )., W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą...

V SA/Wa 1296/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

zwolnienie od kosztów sądowych., W uzasadnieniu wniosku stowarzyszenie wskazało, że nie jest organizacją nastawioną na zysk, nie prowadzi działalności gospodarczej...
, że stowarzyszenie nie posiada własnego majątku, nie uzyskuje dochodów, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz wyjaśnił, że członkowie stowarzyszenia zgodnie z obowiazującym...

V SA/Wa 1196/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie generuje środków finansowych. Wszystkie środki finansowe znajdujące się w dyspozycji stowarzyszenia są przeznaczane na realizację...
Zarządu stowarzyszenia oświadczył, że stowarzyszenie nie posiada własnego majątku, nie uzyskuje dochodów, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz wyjaśnił, że członkowie...

V SA/Wa 1308/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

zwolnienie od kosztów sądowych., W uzasadnieniu wniosku stowarzyszenie wskazało, że nie jest organizacją nastawioną na zysk, nie prowadzi działalności gospodarczej...
, że stowarzyszenie nie posiada własnego majątku, nie uzyskuje dochodów, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz wyjaśnił, że członkowie stowarzyszenia zgodnie...

V SA/Wa 1211/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

działalności gospodarczej i nie generuje środków finansowych. Wszystkie środki finansowe znajdujące się w dyspozycji stowarzyszenia są przeznaczane na realizację celów...
stowarzyszenia oświadczył, że stowarzyszenie nie posiada własnego majątku, nie uzyskuje dochodów, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz wyjaśnił, że członkowie...

V SA/Wa 1873/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-13

terytorialnego w ramach Działania 9.4 PO IiŚ noszą znamiona działalności gospodarczej i mogą być dofinansowane na zasadach pomocy publicznej obowiązującej dla tego działania. IP MG...
się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej, czy źródeł finansowania. Przedsiębiorcą może być również organ...

II GSK 1076/14 - Wyrok NSA z 2015-06-11

. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą U. (dalej: Partner II)., Z umowy partnerskiej zawartej w dniu [...] sierpnia 2010 r. wynikał następujący podział zadań...
realizacją przedmiotowego projektu od strony merytorycznej i finansowej wykraczających poza podstawowy zakres obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   28