Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I OZ 957/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-09

skierowanego wezwania z dnia 11 września 2012 r. do uzupełnienia braków wniosku poprzez udokumentowanie faktu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej...
, wnioskodawca nadesłał dokumenty potwierdzające fakt zaprzestania z dniem 2 września 2012 r. prowadzenia działalności gospodarczej. Przedłożył również kopię księgi przychodów...

IV SAB/Gl 114/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-12

o udokumentowanie faktu, iż zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej (równocześnie wskazano, że jeżeli likwidacja lub zawieszenie wspomnianej działalności gospodarczej...
na wezwanie E.S. nadesłał dokumenty potwierdzające fakt zaprzestania z dniem [...] prowadzenia działalności gospodarczej. Przedłożono również kopię księgi przychodów i rozchodów...

IV SAB/Gl 114/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-04

danych, na które się powołał, a w szczególności między innymi o:, - udokumentowanie faktu, iż zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej (fakt prowadzenia...
właściwego organu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej ewentualnie zaświadczenie potwierdzające fakt jej zawieszenia. Równocześnie wskazano...

II SO/Kr 51/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-05

nie prowadzi działalności gospodarczej, ani innej przynoszącej jakiekolwiek stałe dochody. Nie otrzymuje także od czterech lat dotacji i darowizn. Prowadzi ono swoją...
kraju itp., Skarżący nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie otrzymuje też żadnych dotacji ani darowizn - jak stwierdza wnioskodawca, wnioski o dotacje...

II SO/Kr 52/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-05

działalności gospodarczej, ani innej przynoszącej jakiekolwiek stałe dochody. Nie otrzymuje także od czterech lat dotacji i darowizn. Prowadzi ono swoją działalność...
., Skarżący nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie otrzymuje też żadnych dotacji ani darowizn - jak stwierdza wnioskodawca, wnioski o dotacje nie są rozpatrywane...

II SA/Gd 708/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-15

oraz dla ochrony interesów finansowych i Unii Europejskiej, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie otrzymuje dotacji od organów administracji, gdyż występuje przeciwko...
Fundacji i źródeł ich finansowania, przedłożenia aktualnego statutu Fundacji, wskazania jakie starania czyni Fundacja w celu pozyskania źródeł finansowania jej działalności...

II SO/Bd 16/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-04

, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione...
. 718), nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

II SAB/Kr 91/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-16

, telewizor, atlas, ksero, 4 stoły, 2 szafy, barek). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie otrzymuje od czterech lat dotacji i darowizn. Stowarzyszenie...
., W tym miejscu należy podkreślić, iż niewykorzystanie przewidzianych w statucie stowarzyszenia możliwości (składki członkowskie, dobrowolne datki, działalność gospodarcza, darowizny...

II SAB/Kr 85/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-16

działalności gospodarczej i nie otrzymuje od czterech lat dotacji i darowizn. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność dzięki pracy społecznej członków i finansowaniu...
stowarzyszenia możliwości (składki członkowskie, dobrowolne datki, działalność gospodarcza, darowizny, dotacje, zapisy) pozwalających na zgromadzenie środków finansowych...

II SAB/Kr 24/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-16

, telewizor, atlas, ksero, 4 stoły, 2 szafy, barek). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie otrzymuje od czterech lat dotacji i darowizn...
przewidzianych w statucie stowarzyszenia możliwości (składki członkowskie, dobrowolne datki, działalność gospodarcza, darowizny, dotacje, zapisy) pozwalających...
1   Następne >   +2   +5   +10   19