Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I SA/Bd 84/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-22

na jej terenie budynkach nie prowadziła w całości działalności gospodarczej, albowiem było to niemożliwe z przyczyn od niej niezależnych. Pomimo to Spółka uiszczała...
corocznie podatek od nieruchomości przy zastosowaniu stawki przyjętej dla gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Bd 49/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-22

działalności gospodarczej nie uzasadnia twierdzenia, iż wszystkie posiadane nieruchomości są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3...
, które nie mają związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, nie mieszczą się w tej definicji. Zdaniem organu, związek nieruchomości z prowadzoną przez podatnika...

III SA/Wr 31/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-27

Województwa D. (Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich) odmówił przyznania N. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'A' przyznania pomocy, o którą ubiegała...
zobowiązany jest do wykonywania działalności gospodarczej, co oznacza, że brak jest możliwości zawieszenia działalności gospodarczej przez którykolwiek z podmiotów będących...

I SA/Bd 109/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-22

('Spółka', 'Skarżąca', 'Wnioskodawczyni') podała, że prowadzi na terenie Miasta [...] działalność gospodarczą polegającą na produkcji artykułów papierniczych. Wnioskodawca...
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niemniej jednak, hale przemysłowe nr 1.5 i nr 1.6 nie są przez spółkę wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (tj...

I SA/Bd 977/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-02-06

interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca podał, że od 1 maja 2014r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą, polegającą na wykonywaniu...
usług doradczych w branży produkcji opakowań. W terminie do 20 stycznia 2015r. w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca...

I SA/Gl 1384/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-07

działalności operacyjnej przez Spółkę. W sprawozdaniu tym wskazano, że wygaszenie działalności gospodarczej Spółki nastąpi w dniu 28 lutego 2021 r., oraz że Spółka w 2021...
. Od dnia 1 marca 2021 r. Spółka nie prowadzi już faktycznej działalności gospodarczej i obecnie znajduje się w trakcie czynności stricte likwidacyjnych, ponosząc wyłącznie...

I SA/Bd 288/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-14

wykorzystania przez podatnika działki i budynków do prowadzonej działalności gospodarczej. Nie jest zaś istotne to, że w 2015 r. Strona zaprzestała wykorzystywania dwóch...
budynków (wagi i hydroforni) do działalności gospodarczej. W przekonaniu organu odwoławczego, wpisy dokonane w ewidencji środków trwałych pozwalają bowiem na konstatację...

I SA/Bd 489/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-23

się w faktycznie wykonywaną działalność gospodarczą zdefiniowaną dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług w art. 15 ust. 1-2 ustawy o VAT, jako: 'obejmującą wszelką...
. 15 ust. 1-2 ustawy o VAT, stanowi działalność gospodarczą podatnika. Wydatki ponoszone w ramach realizacji F. P., w tym na towarzyszące tej imprezie spotkania, warsztaty...

I SA/Bd 82/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-17

z Infrastrukturą podejmuje właściwy Referat Gminy. Infrastruktura jest zatem wykorzystywana przez Gminę w ramach działalności gospodarczej oraz do działalności innej...
niż działalność gospodarcza, tj. na potrzeby funkcjonowania jednostek budżetowych Gminy, budynku Urzędu Gminy oraz innych miejsc wykorzystywanych na własne potrzeby Gminy (czynności...

III SA/Wr 602/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-27

'A', prowadzącego działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu, tj. najmującego od Powiatu lokal użytkowy w Zespole Szkół Nr [...] samym, zdaniem Wojewody, radny naruszył...
, w którym organizowane są przez Stowarzyszenie zajęcia [...]. Za udział w zajęciach pobierane są opłaty, co świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej i zarobkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100