Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I SA/Gd 933/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-25

, dotyczący m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości., We wniosku, uzupełnionym w dniu 16 stycznia 2017 r...
pięciu lat od nabycia nieruchomości dokonała nieregularnych transakcji zbycia pojedynczych działek, co samo w sobie nie decyduje o zorganizowanym charakterze sprzedaży...

III SA/Gl 551/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-18

uznania, czy sprzedaż udziałów w nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT., W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe...
w spółce komandytowej, w której komandytariuszem była małżonka wnioskodawcy, a przedmiotem działalności obu Spółek była sprzedaż i kupno nieruchomości na własny rachunek...

I SA/Gl 603/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-22

połowy nieruchomości (działki), dlatego była w posiadaniu większego udziału w działce., Po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym wszyscy spadkobiercy zadeklarowali sprzedaż...
podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości - działki budowlanej, po śmierci matki, która zadeklarowała sprzedać ww. działkę, a oni przejęli jej prawa i obowiązki w myśl...

I SA/Wa 1830/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-22

działki (nr [...]) zostało ujawnione na rzecz Skarbu Państwa na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości z dnia [...] września 1982 r. Ustalenia nie budzą wątpliwości...
wywodzi prawo zarządu do działki nr [...] z przedłożonej do akt postępowania umowy sprzedaży nieruchomości z dnia [...] września 1982 r., zawartej w formie aktu notarialnego...

I SA/Gd 442/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-13

, że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości może zostać zwolniony z opodatkowania, jeżeli przychód począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat...
ma wydatkować uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przychody na cele mieszkaniowe, w tym m.in. na nabycie lokalu mieszkalnego, to uznać należy, że warunek...

I SA/Gd 977/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-11

sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku., Wnioskodawczyni musiałaby ww. długi spłacić bez względu na to, czy sprzedałaby nieruchomość, czy zdecydowałaby się ją zachować...
. To, że wnioskodawczyni zdecydowała się spłacić długi przy okazji sprzedaży nieruchomości nie oznacza, że należy się jej przywilej pomniejszenia przychodu ze sprzedaży...

I SA/Wa 1232/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

pod drogę). Z uwagi na fakt, że na terenie rynku lokalnego biegły nie stwierdził transakcji sprzedaży nieruchomości o podobnym sposobie zagospodarowania, wartość...
nr [...] i nr [...] do końcowej analizy przyjęto 12 transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia...

I SA/Wa 478/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-06

mieszkaniowej, a w części na obszarze oznaczonym [...]., Z uwagi na fakt, że na terenie rynku lokalnego nie stwierdzono transakcji sprzedaży nieruchomości o podobnym...
(z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej). Biegły nie stwierdził na terenie obejmującym obszar miasta [...] dostatecznej liczby transakcji sprzedaży nieruchomości użytkowanych...

I SA/Wa 477/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-06

na obszarze oznaczonym [...]., Z uwagi na fakt, że na terenie rynku lokalnego nie stwierdzono transakcji sprzedaży nieruchomości o podobnym sposobie zagospodarowania...
mieszkaniowej). Biegły nie stwierdził na terenie obejmującym obszar miasta [...] dostatecznej liczby transakcji sprzedaży nieruchomości użytkowanych lub stanowiących drogi...

VI SA/Wa 562/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w [...], przy ul:, ▪ [...], działka nr [...], o pow. [...], w celu sprzedaży;, ▪ [...], działka...
zostały:, ▪ nieruchomość przy ul. [...],, Z aktu notarialnego wynika, że strony oświadczyły, iż cena sprzedaży będzie płatna w 48 miesięcznych ratach,, ▪ nieruchomość...
1   Następne >   +2   +5   +10   47