Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Geodeta X

II SAB/Sz 58/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-24

przedmiotowym m.in. numery ksiąg wieczystych. Informacji tych wnioskodawca nie może uzyskać w inny sposób, gdyż dane o sprzedaży tych nieruchomości nie są komornikowi...
o udostępnienie informacji o nieruchomościach, których właścicielem są wymienione we wniosku osoby, jak również informacji o nieruchomościach, które zostały sprzedane przez wskazane...